patnast krokov k energeticky efektivnemu domu
Galéria (3)

Pätnásť krokov k energeticky efektívnemu domu

Environmentálny i ekonomický rozmer trvalo udržateľnej výstavby dáva do pohybu snahu o stále dôslednejšie presadzovanie energetických úspor v budovách a jednou z odpovedí na tendencie neustáleho zvyšovania cien energie je energeticky efektívna výstavba. Energetickú spotrebu domu možno cielenými opatreniami výrazne znížiť – vďaka tomu môže byť užívateľ pripravený na rast cien energie v budúcnosti a zároveň si zlepšiť aj kvalitu vnútornej klímy.


Galéria

energeticky úsporný dom,
energeticky úsporný dom,
Energeticky efektívny dom sa postupne stáva štandardným a zároveň nevyhnutným spôsobom výstavby, pretože spája a optimalizuje také dôležité kritériá, ako sú energetická úspornosť, ochrana životného prostredia, kvalita stavebných konštrukcií a vysoký obytný komfort.

Energeticky efektívny dom poskytuje optimálny obytný komfort za finančne veľmi výhodných podmienok – vyznačuje sa približne o 50 až 80 % nižšou energetickou spotrebou na vykurovanie, ako to bolo donedávna pri bežných stavbách. Základnú koncepciu energeticky efektívneho domu charakterizuje synergický efekt týchto základných koncepčných stratégií, opatrení a prvkov (nie sú zoradené podľa významu):
1. Zastavovacie podmienky
Umiestnenie budovy so zohľadnením klimatických podmienok lokality, konfigurácia terénu, orientácia pozemku vzhľadom na svetové strany, vegetácia, druh okolitej urbanistickej zástavby atď.
2. Koncepčné podmienky
Tvarové riešenie budovy, jej zónovanie, orientácia hlavnej fasády atď.
3. Zvýšená tepelná ochrana obvodového plášťa
Vynikajúce tepelnoizolačné parametre podláh, stien, striech, okien a dverí.
4. Predchádzanie vzniku tepelných mostov
Dôsledné vyhotovenie tepelnoizolačných opatrení v konštrukčných napojeniach.
5. Neprievzdušnosť obvodového plášťa
Vylúčenie netesností v konštrukciách, ich vzduchotesnosť a vetrotesnosť.
6. Pasívne využívanie slnečnej energie a tepelná akumulácia
Správne dimenzované solárne prvky a systémy v súčinnosti so zimnou akumuláciou tepelných ziskov a letnou ochranou pred prehrievaním.
7. Aktívne využívanie slnečnej energie
Fototermické systémy na prípravu teplej vody (či aj na podporu vykurovania), fotovoltické zariadenia na výrobu elektriny.

Solárny dom v Insbrucku (iEPD)

8. Vhodné pokrytie zvyškovej potreby tepla
Účinné, efektívne a k prírodným zdrojom šetrné zabezpečenie tepla s vysokou mierou využívania obnoviteľných zdrojov energie, spätné získavanie odpadového tepla, efektívna distribúcia tepla bez tepelných strát atď.
9. Optimálne zvolený vykurovací systém
Vhodný výkon a dobrá regulácia, pružne reagujúci v závislosti od okamžitej teploty, podľa možností nízkoteplotný, v ideálnom prípade výlučne teplovzdušný.
10. Energeticky efektívna príprava teplej vody
Využívanie aktívnych solárnych zariadení alebo účinných technických systémov, napríklad tepelných čerpadiel.
11. Vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla
Regulovaná a hygienická výmena vzduchu podľa aktuálnych potrieb, spojená s odvádzaním škodlivín z vnútorného prostredia.
12. Efektívne využívanie elektrického prúdu
Energeticky úsporné zariadenia, domáce spotrebiče, osvetlenie a prístroje na pohon technických systémov atď.
13. Uvedomelé správanie užívateľov
Kvalifikovaná obsluha, prihliadanie na denné a ročné obdobie, správne ovládanie technických zariadení, obmedzovanie tepelných strát v dôsledku vetrania oknami atď.
14. Pozitívna ekologická bilancia domu
Zohľadňovanie bilancie celkového životného cyklu, spĺňanie kritérií zdravotnej neškodnosti, s pozitívnym vplyvom na tvorbu zdravej vnútornej klímy atď.
15. Optimalizácia všetkých čiastkových prvkov
Kombinácia uvedených možností s ucelenou celkovou koncepciou – zohľadňovanie špecifických podmienok lokality a investičného zámeru s výberom optimálnych stratégií.

Text: Spracované podľa knihy Nagy, Eugen: Nízkoenergetický a energeticky pasívny dom, Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2009
Zdroj:
Všetko o stavbe energeticky úsporného domu 2010 JAGA GROUP, s.r.o. –>

  1. JanaXxX says:

    Krok 1: Najdi si vhodnu banku a kym je zima s kapucnou a salom ju prepadniKrok 2: Ak akciu prezijes bez ujmy na zdravi a aj toto je malo penazi, tak akciu opakuj…

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje