Zdroj: Heluz

Nízkoenergetický dom postavíte z tehál HELUZ FAMILY 44, bez nutnosti dodatočného zateplenia

Pol storočia uplynulo odvtedy, keď sa v dôsledku svetovej energetickej krízy začala riešiť energetická náročnosť budov.

Jedným z riešení bolo dodatočné zateplenie domov. Súbežne s tým sa však výrobcovia stavebných materiálov venovali zdokonaľovaniu tepelnoizolačných vlastností muriva, aby to samo osebe vyhovelo nárokom na energeticky úsporné budovy.

V tehliarskom priemysle sú výsledkom dnešné voštinové tehly, ktoré už od šírky 44 cm (HELUZ FAMILY 44 má U = 0,17 W/m2K) spĺňajú požiadavky na stavbu nízkoenergetických domov, bez nutnosti dodatočne zatepľovať.

Z dodatočného zatepľovania novostavieb sa tak po pol storočí stala prekonaná technológia, pretože z jednovrstvovej murovanej konštrukcie postavíme rýchlejšie za rovnaké náklady trvanlivejšiu konštrukciu, ktorá navyše vyhovie aj požiadavkám novej normy na výstavbu po roku 2020 (požadované bude minimálne U < 0,20 W/m2K). Viac na www.heluz.sk

„Za rovnakú cenu môžeme mať rýchlejšie postavenú trvanlivejšiu jednovrstvovú konštrukciu,“ hovorí Ing. Filip Bosák zo spoločnosti HELUZ

family 44 | Zdroj: Heluz

Vonkajšia izolácia domu môže mať v súčasnosti ešte svoje opodstatnenie pri starších budovách alebo starších rodinných domoch. Pokiaľ sa taký obvodový plášť zateplí, môžu majitelia ušetriť náklady za vykurovanie. Pri nových domoch je však použitie vonkajšej izolácie problematické a hlavne prekonané. Napr. tehly HELUZ FAMILY 44 samé osebe dosahujú súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2K, teda na úrovni nadštandardných parametrov na nízkoenergetickú výstavbu – rovnako ako napríklad klasická tehla HELUZ UNI 30 plus 16 cm dodatočného zateplenia. Argumentov na stavbu jednovrstvového muriva je preto celý rad, najmä ekonomických, ekologických a zdravotných – stavba má dlhšiu životnosť, za rovnakú cenu prebieha rýchlejšie až o dva mesiace, bez rizika technologických chýb pri inštalácii dodatočného zateplenia, jednovrstvové murivo lepšie dýcha, pretože má 4 – 6-krát lepšie difúzne vlastnosti ako EPS (polystyrén) používaný na zatepľovacie systémy, takže nehrozí biologická ani mechanická degradácia atď.

„V cenovom porovnaní konštrukcie z tehál HELUZ FAMILY so šírkou 44 cm vs. tehlová konštrukcia so 16 cm EPS, ktorá má porovnateľný súčiniteľ prestupu tepla, dosiahneme rovnaké náklady na realizáciu. Záleží do veľkej miery na cene práce, druhu izolantu, ukotvení a pod., ale za rovnakú cenu môžeme mať trvanlivejšiu a jednoduchšiu jednovrstvovú konštrukciu,“ potvrdzuje ekonomický argument Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ .

Aj kvalitné zateplenie má obmedzenú životnosť

Tehla má v našej krajine tradíciu a veľmi dlhú históriu. „Ide o stavivo, ktoré je tu tisíce rokov a máme teda o ňom dostatočné informácie a skúsenosti s ním. A práve vďaka vlastnostiam prevereným storočiami môžeme dnes garantovať dlhú životnosť tohto materiálu,“ vysvetľuje Ing. Filip Bosák. So životnosťou dodatočného zateplenia je to však iné. „Skúsenosti zo zahraničia, kde sa vonkajšie zatepľovanie plášťa budovy praktikuje už desiatky rokov, ukazujú, že tento spôsob zatepľovania má obmedzenú životnosť. Aj v prípade kvalitne vykonanej práce je to cca 30 rokov. Po uplynutí určitého času bude preto nutné fasádu – zateplenie s omietkou – strhnúť a nainštalovať novú. Pokiaľ však použijete tehly HELUZ FAMILY 44, potom rekonštrukcia plášťa budovy nie je nutná. Tehlové stavby majú vynikajúcu životnosť, ide o masívnu a bezpečnú konštrukciu, na ktorú sa môžete stopercentne spoľahnúť. Vysoká stabilita, pevnosť, mechanická odolnosť a tvarová stálosť, to sú časté argumenty pre voľbu tehlového muriva ako základného stavebného materiálu nového domu,“ pokračuje Ing. Filip Bosák.

Tehlové murivo vybavené vnútornou a vonkajšou omietkou je na rozdiel od konštrukcie s vonkajším zatepľovacím systémom oveľa menej náchylné na degradáciu, či už biologickú (prichytávanie rias, plesne), alebo mechanickú (odolnosť fasády proti ďobaniu vtákov, detským hrám – nielen loptové hry, aj bicykel opretý o polystyrénom zateplenú fasádu do nej môže urobiť dieru a pod.). Vykazuje tiež optimálne fyzikálne vlastnosti (napr. akustika, požiarna odolnosť, nízka tepelná vodivosť, prirodzená priepustnosť vodných pár, bezpečnosť).

Tehly HELUZ FAMILY 44 v zime šetria na vykurovaní, v lete vytvoria chládok

Oproti ľahkým konštrukciám môžeme s jednovrstvovým murivom z tehál HELUZ FAMILY 44 ušetriť na ročných nákladoch na vykurovanie až 20 %. Vysoká tepelná akumulácia jednovrstvového muriva má priaznivý vplyv na teplotnú zotrvačnosť a stabilitu v interiéri. V zime teda šetríme na minimalizácii únikov tepla, v lete nás naopak tehlová konštrukcia ochráni pred prehrievaním interiérov. Jednovrstvové murivo má aj lepšie akustické vlastnosti obvodových stien, pretože EPS zhoršuje vzduchovú nepriezvučnosť až o 3 – 4 dB. Obvodové steny jednovrstvových konštrukcií sú navyše nehorľavé, pretože sa oheň po nich nešíri ako po zateplenej fasáde, a odpadáva aj problém s odstupovými vzdialenosťami napr. pri komínových prestupoch. Jednovrstvová tehlová konštrukcia má takisto vysokú trvanlivosť a únosnosť. Nedochádza k možnému poškodeniu tehlovej tvarovky v dôsledku ukotvenia vonkajšieho zateplenia, odpadávajú riziká spojené s používaním nevhodných a najlacnejších postupov pri kotvení tepelnoizolačných dosiek.

Zdroj: Heluz

Tehly HELUZ FAMILY 44 sú paropriepustné

Okrem kratšej životnosti vonkajšieho zateplenia, tu je ešte ďalší problém s dodatočným zateplením, a to vlhkosť. Pokiaľ sa postaví nový dom, trvá nejaký čas, kým stavba vyschne. V praxi sa však zateplenie aplikuje ihneď po jej dokončení. Najmä pri nekvalitne zhotovenom zateplení sa stáva, že vlhkosť nemôže uniknúť z plášťa domu a kondenzuje sa v murive. Výsledkom je vznik pre zdravie nebezpečných plesní vnútri domu, ktoré sa len veľmi ťažko odstraňujú. Tehly HELUZ FAMILY 44 sa nezatepľujú, sú teda paropriepustné. Preto neexistuje žiadne riziko, že sa vodné pary budú v dome kondenzovať, ale naopak. Dokážu uniknúť na povrch budovy. Aj z tohto dôvodu je bývanie v domoch zdravšie a majú veľmi príjemnú klímu.

Až o dva mesiace rýchlejšia stavba

„Ako technológiu pri stavbe odporúčam jednovrstvové murovanie z brúsených tehál. Moderné tehly spĺňajú množstvo prísnych technických, ekologických a zdravotných parametrov, stavba prebieha rýchlo a jednoducho. Brúsené tehly, presné tvarovky, suché murovanie, tenkovrstvové škáry alebo murovanie na penu a na lepidlo, to všetko urýchľuje výstavbu. Jednovrstvové murivo sa po vymurovaní vybaví odľahčenou alebo tepelne izolačnou omietkou, ktorá zaisťuje samotnú ochranu muriva. Vďaka parametrom jednovrstvového muriva z tehlových blokov HELUZ FAMILY 44 nemusíte zatepľovať. Pri realizácii jednovrstvovej konštrukcie ušetríte až 2 mesiace výstavby, čo predstavuje finančnú úsporu za menej práce, a hrubú stavbu je možné dokončiť za niekoľko týždňov. Navyše je možné obývať stavbu v skvelom komforte aj bez dokončenej vonkajšej fasády,“ uzatvára Ing. Filip Bosák zo spoločnosti HELUZ.

ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje