murovacie materialy trvala hodnota 2. cast
Galéria (5)

Murovacie materiály – trvalá hodnota (2. časť)

Výstavbou murovaného domu vytvárame hodnoty minimálne na sto rokov alebo aspoň pre tri generácie užívateľov. Vďaka flexibilite sa dá z murovacích prvkov postaviť dom presne podľa našich požiadaviek. Murované konštrukcie majú aj tú výhodu, že nenosné priečky vnútri dispozície ľahko odstránime, takže každá ďalšia generácia si môže obytný priestor upraviť podľa svojich predstáv.

Galéria

Tvarovky a dosky na báze dreva
Základnou surovinou drevoštiepkových materiálov je obnoviteľný zdroj – drevná štiepka, ku ktorej sa pridávajú cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty.

Tvarovky
Po premiešaní suroviny na výrobu drevoštiepkových materiálov v zmiešavacom centre sa hmota lisuje do foriem a po prirodzenom vyschnutí a vytvrdnutí sa hotové tvarovky frézujú na presný rozmer. Tvarovky sa pri výrobe vypĺňajú polystyrénom, a preto majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Ich hydrofóbna úprava má tú výhodu, že tvarovky sú nenasiakavé, a preto sa neznižuje ich tepelný odpor ani v zimných mesiacoch. Zdravá klíma je zabezpečená difúziou vodnej pary. Cirkulácia vlhkosti je taká účinná, že v miestnostiach je vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu, čo zabezpečuje veľmi zdravú vnútornú klímu a príjemný pocit z bývania. Tvarovky sú veľkoformátové, ľahčené, vyrábajú sa aj vo vyhotovení s tepelnoizolačnými kockami vloženými v otvoroch – majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Sú vhodné na výstavbu nízkoenergetických stavieb, respektíve pri využití nových energetických zdrojov (slnečné kolektory, tepelné čerpadlo atď.).

Nenasiakavosť tvaroviek je zvlášť dôležitá v zimnom období, pretože aj pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa deklarovaný tepelný odpor nemení. Práve táto vlastnosť spolu s vysokou akumuláciou tepla v betónovom jadre umožňuje dosahovať významné úspory pri vykurovaní. Tvarovky sú stopercentne recyklovateľné. Z drevocementových tvaroviek sa dá postaviť azda všetko – od rodinného či bytového domu cez administratívne budovy, výrobné a priemyselné haly až po protihlukové steny.

Stavebný systém Durisol ponúka vo svojom základnom sortimente deväť druhov tvaroviek, pričom každý druh obsahuje ďalšie typy. Vyrábajú sa rohové tvarovky na vnútorné i vonkajšie rohy, ostenové tvarovky k oknám i dverám, vencové a tiež polovičné tvarovky, z ktorých sa dajú vyskladať všetky detaily stavby. Výhodou realizácie stavieb z týchto tvaroviek je, že stavebník ani pri viacpodlažných stavbách nepotrebuje pri stavaní skelet, čo zlacňuje výstavbu. Najpoužívanejším druhom tvaroviek je DSs 37,5/12n s bielym polystyrénom a na vnútorné nosné steny tvarovka DM 22/15.

Obvodové dosky
Vonkajšie obvodové dosky sú zateplené asi 10 cm hrubou vrstvou extrudovaného polystyrénu, prilepeného z vnútornej strany dosky. Drevoštiepkové dosky tvoria stratené debnenie na betónové jadro. Na stavbe sa postupne ukladajú vedľa seba a uchytávajú sa pomocou oceľových spôn. Po utvorení vrstvy sa priestor medzi doskami zaleje betónom. Pracuje sa postupne, aby betón vnútri dobre vytvrdol. To umožňuje jeho prípravu priamo na stavbe – v miešačke a v presne potrebnom množstve. Vďaka konštrukčným detailom tvaroviek prekladov a vencov nevznikajú tepelné mosty. Takéto domy sa často prezentujú ako nízkoenergetické. Výrobcovia poskytujú k materiálu podrobný návod, pretože tento systém je určený prevažne na výstavbu domu svojpomocou. Napriek tomu z neho možno realizovať stavbu s výškou až do 4 podlaží.
Zhotovená neomietnutá obvodová stena s celkovou hrúbkou 37 cm obsahuje polystyrénovú vrstvu hrubú 15 cm a dosahuje tepelný odpor 4,925 m2 . K/W (U = 0,196 W/(m2 . K)).

Drevo v stene
Ak vytvárame celý objekt z betónu, môžeme využiť aj ucelený systém strateného debnenia z drevocementových tvárnic, respektíve zo štiepkocementových dosiek, ktorého jednotlivé časti sú z plošných dielcov. Zalievanie je tak rýchlejšie, po väčších etapách. Vonkajšie plochy debnenia sú vytvorené z tepelnej izolácie (štiepkocement a polystyrén v potrebnej hrúbke).

Zo štiepkocementových dosiek vytvárame obvodové i nosné steny, priečky i stropy. Jedinou nevýhodou je, že stavbu nemôžeme realizovať svojpomocou – realizačné tímy však celú hrubú stavbu postavia za niekoľko týždňov (závisí to od objemu prác). Steny sú hladké, rovné, pripravené na omietanie stierkou.

Betónové murovacie materiály
Sú to murovacie tvárnice, stropné systémy a doplnky. Debniace základové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vytvorenie základov stavby. Nosné a nenosné múry sa murujú z tvaroviek. Ak murujeme z betónových tvaroviek, nezabudnime, že ich treba spájať výhradne cementovou maltou.

Betónové tvárnice
Ideálnym materiálom na spodnú stavbu – suterén – je betón. Zatiaľ čo v minulosti sa používal betón odlievaný do debnenia, v súčasnosti sú to skôr debniace, tzv. šalovacie tvarovky, respektíve stratené debnenie. Ich výhodou je rýchle uloženie, vystuženie a následné zaliatie betónom. Vytváranie po riadkoch je výhodnejšie vzhľadom na menšie množstvo výroby betónu. Hrúbky takýchto suterénnych murív sú vždy určené v projekte – závisia od veľkosti a zaťaženia stavby.

Nevýhodou je ich nízky tepelnotechnický odpor, takže ich treba ich zatepliť vrstvou tepelnej izolácie. Výhodou, naopak, je tepelná akumulácia, ktorá sa prejaví pri dobrom zateplení nielen v zime sálaním tepla, ale aj v lete pocitom príjemného chladu. V odbornej verejnosti existuje skupina prívržencov betónových konštrukcií, ktorí tvrdia, že betónová stavba s dokonalou hrúbkou tepelnej izolácie (vyše 20 cm) spĺňa tie najprísnejšie kritériá z hľadiska tepelnej akumulácie, teplotného útlmu, tepelnej pohody i dokonalej pevnosti. Aj niektoré pasívne domy sa navrhujú z vrstvených betónových konštrukcií. Zhotovenie je oveľa náročnejšie ako pri tehlových konštrukciách, ale výsledné ukazovatele kvality užívania sú výborné. Pri vhodne zvolenej tepelnej izolácii môžeme tiež zabezpečiť požiadavku nehorľavosti.

Samostatnou kapitolou v oblasti stavebných materiálov sú železobetónové panely z ktorých sa takisto zhotovujú rodinné domy na kľúč vo veľmi krátkom termíne. Po omietnutí fasády sú na pohľad nerozoznateľné od klasických murovaných budov.

Z podkladov spoločností Durisol, Leier, Porfix, Wienerberger, Xella, pripravil Vladimír Chudý
Fotografie: Durisol, Heluz, Leier, Porfix, Premac, Wienerberger, Xella

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje