image 51938 25 v1

Kvalitná izolácia šikmých striech predchádza neduhom podkrovných priestorov

Existuje množstvo rôznych postupov a parametrov, podľa akých vyberať správnu tepelnú izoláciu a riešenie na zateplenie a zobytnenie podkrovia. Základom je vždy vyberať kvalitné a rokmi overené izolácie a riešenia, používať iba tie najspoľahlivejšie postupy.

Konštrukcia striech je trvalo vystavená negatívnym účinkom počasia – vetru, veľkým zmenám teplôt, zmenám vlhkostných pomerov a iným poveternostným vplyvom. Práve kvalitné zateplenie šikmej strechy je ideálnym a osvedčeným riešením na zabránenie únikom tepla počas zimných mesiacov, prehrievaniu v letných mesiacoch a ako využiť podkrovný priestor na príjemné komfortné bývanie.

Pozor na detaily

Často sa pri zateplení šikmej strechy stáva, že si samo-stavitelia zakúpia všetky potrebné materiály, aj kvalitné materiály a komponenty pre zateplenie šikmej strechy, ale zateplenie sa minie účinkom, pretože bol zvolený nesprávny pracovný postup. Alebo sa niečo, čo vyzeralo ako nedôležité, zanedbalo a nevykonalo. Na detailoch záleží a pri zateplení šikmej strechy to platí obzvlášť.

Pri zatepľovaní striech by sa malo vždy dbať na kvalitu. Hrozí napríklad vznik tepelných mostov, kde môže následne kondenzovať vodná para a konštrukciu môže predovšetkým na povrchu obohatiť škodlivá pleseň. Tá okrem, negatívnych zdravotných účinkov významne poškodzuje konštrukciu strechy a znižuje jej životnosť. A to nechce nikto. Preto, pri štandardnom zateplení strechy využívame tepelnú izoláciu aspoň v dvoch vrstvách. Prvou úrovňou je zateplenie šikmej strechy medzi krokvami, a následne aj priečna izolácia pod krokvami. Tak získame správne odizolovanú konštrukciu a tepelné mosty, ktoré by mohli vznikať na krokvách budú odstránené.

Na hrúbke záleží

Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie vychádzajú z požiadaviek a odporúčaní aktuálne platnej tepelno-technickej normy. Nebojte sa dať do šikmej strechy väčšiu hrúbku izolácie. Šetrenie tu vôbec nie je na mieste. Rozhodnutím o správnej hrúbke izolácie určujete už teraz svoje náklady na vykurovanie, ale hlavne svoj komfort v zime a v lete, pre nasledujúce desaťročia. Náklady na tepelnú izoláciu tvoria cca 3 – 5% investičných nákladov na vstavané podkrovie, ktoré sa vám už za niekoľko rokov vráti vďaka nižším nákladom na vykurovanie. Potom už počítate len čistý zisk, ktorý možno ešte zvýšiť napríklad využitím vládneho programu na zateplenie rodinných domov.

Optimálnu tepelnú ochranu a najvyššiu pohodu prostredia dosiahnete pri hodnote súčiniteľa prechodu tepla U ≤ 0,10 W / m2 ∙ K1, alebo tepelnému odporu R=9,9 m2.K/W, čo je odporúčaná hodnota pre pasívne domy. To zodpovedá hrúbke až 400 mm, pri použití izolácie zo sklených vlákien so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ038. Súčiniteľ tepelnej vodivosti – λ (lambda), je kľúčový parameter pri porovnávaní kvality tepelných izolácií. Čím je jeho hodnota nižšia, tým má izolácia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a hrúbka izolácie potrebná na dosiahnutie cieleného tepelného odporu sa znižuje.

ZDROJ ISOVER

Pod, medzi aj nad krokvy

Najmä pri rekonštrukciách starších domov nám môže spôsobovať komplikácie nedostatočná výška krovu. Zateplenie z vnútornej strany môže z tejto výšky ešte viac ubrať, a tým aj zmenšiť vnútorný obytný priestor. V tomto prípade je možné realizovať zateplenie podkrovia dvomi spôsobmi. Kombinovaným, zateplením medzi krokvami a nad krokvami, alebo iba samostatným nadkrokvovým zateplením. V oboch prípadoch sa už izolácia nedáva pod krokvy z interiérovej strany, čím šetríme vnútorný priestor. Obe riešenia zateplenia sa líšia v porovnaní s bežným najmä v realizácii vzduchotesnej a parotesnej roviny.

Predpokladom pre bezchybnú funkciu zateplených strešných konštrukcií je parotesné, a tým aj vzduchotesné uzatvorenie konštrukcie zo strany interiéru. Vzduchotesnosť je závislá na dokonalom utesnení parotesnej vrstvy, ako aj vo vzájomných spojoch fólie, tak aj v napojení parotesnej vrstvy na okolité konštrukcie (štítové steny, okná, prestupy …).

Ak sa nedá stopercentne spoľahnúť na dokonalé prevedenie všetkých detailov, je z hľadiska dlhodobej životnosti strechy bezpečnejšie navrhovať vetranú vzduchovú medzeru medzi tepelnou izoláciou a doplnkovú hydroizoláciou, ktorá umožní odvetrať vlhkosť, ktorá sa do konštrukcie cez netesnosti dostane.

Pri takomto riešení musí projektant kompenzovať zníženú hrúbku izolácie (o túto vzduchovú medzeru) v ďalších vrstvách konštrukcie tak, aby bola zachovaná celková odporúčaná hrúbka izolácie. Čo najbližšie vnútornému povrchu, ale s dostatočnou vzdialenosťou od vnútorného obkladu, sa umiestňuje parotesná vrstva a nad tepelnú izoláciu alebo na celoplošné debnenie vrstvou doplnkovej hydroizolácie.

Vo väčšine prípadov sa vyžaduje, aby vzduchová medzera situovaná pod krytinou bola vykonaná tak, aby bol umožnený odtok prípadne preniknutej zrážkovej vody. Vzhľadom na to, že správny výber materiálov a správna konštrukcia šikmej strechy sú kľúčové pre jej celkovú funkčnosť a životnosť a výrazne ovplyvňuje mikroklimatické podmienky v danom objekte, odporúčame obrátiť sa vždy na skúseného špecialistu projektanta, ktorý je schopný odborne posúdiť navrhnuté riešenie danej strechy.

ZDROJ ISOVER

Zateplenie nad krokvami – modrený spôsob zateplenia šikmých striech

Tento spôsob zateplenia sa skladá z niekoľkých vrstiev, kde tou hlavnou je tepelná izolácia. Tá vďaka eliminácii tepelných mostov (napríklad vplyvom krokiev) tvorí neprerušovanú vrstvu a vďaka tomu je tento systém v mnohých prípadoch vhodnejší ako klasické systémy zateplenia šikmých striech.

Tepelná izolácia nie je kombinovaná s inými stavebnými prvkami s rozdielnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami, napr. drevo, kov a pod. Vplyv krokiev je eliminovaný bez vzniku rizika nekontrolovateľných spojov.

Dôvodov, prečo zatepliť nad krokvami, je niekoľko. Ten hlavný ale je, že hrúbka izolácie v konštrukcii šikmej strechy nám dnes už začína značne znižovať obytný priestor. Bežná výška krokiev je 160/180 mm, po vyplnení izoláciu na plnú ich výšku, vyžaduje pre splnenie normových odporúčaní použiť rovnakú hrúbku izolácie aj pod krokvami. Takáto hrúbka izolácie už môže interiérový priestor značne zmenšiť.

Nadkrokvovým zateplením sa vyhneme zložitej a komplikovanej skladanej konštrukcií, kde je vyžadovaná 100% funkčnosť parozábrany a dokonalé utesnenie minerálnej tepelnej izolácie okolo krokiev. Izolácia musí byť tvarovo stála, aby časom nedochádzalo k zosúvaniu, deformáciám a uvoľňovanie okolo krokiev. Správne prevedenie a vodotesnosť podstrešnej poistnej difúznej hydroizolácie je podmienkou správnej funkcie strešnej konštrukcie. Pri montáži strešných lát a kontralát sa poistná hydroizolácia nesmie poškodiť – pretrhnúť.

www.zijesemihezky.cz 

ZDROJ PR článok spoločnosti Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.