sutaz o najkrajsi balkon
Galéria (11)

Súťaž o najkrajší balkón

Letné prázdniny sa dostali do druhej polovice a naša súťaž pokračuje svojím druhým kolom. Počas dvoch mesiacov nám do redakcie prichádzalo množstvo krásnych fotografií vašich balkónov – koncom júla mala porota z čoho vyberať..., ďakujeme.

 

Vašou úlohou je vybrať svojho favorita a zaslať mu svoj hlas.

Hlasovanie prebieha v termíne od 2. 8. do 15. 10. 2010.

Galéria

A tu sú už tie najkrajšie z balkónov, ktoré ste nám zaslali:

       
       
   
       

Hlasujte a vyhrajte aj Vy!

{poll}

Ak nie ste ešte registrovaný, registrujte sa tu.

Autori troch fotografií, ktoré dostanú najviac hlasov, sa stanú šťastnými výhercami novej sedacej zostavy od spoločnosti in-Elis, záhradného nábytku od spoločnosti Záhradný raj alebo kuchynskej linky od spoločnosti Mados. Ak váš balkón nie je medzi vybranými desiatimi a chcete vyhrať niektorú z cien, tak neváhajte a hlasujte. Na konci súťaže budeme žrebovať aj spomedzi hlasujúcich čitateľov.

1. cena

Kožená sedacia súprava ANTEQUIR od spoločnosti in-ELIS v hodnote 3 851 €
   
 

2. cena

Záhradný nábytok nielen do záhrady od spoločnosti Záhradný raj v hodnote 2 380 €


3. cena

Kuchynská linka podľa vlastného výberu od spoločnosti MADOS Plus v hodnote 1 190 €
   

Podmienky súťaže  s časopisom Môj dom 6, 7, 8, 9 a 11/2010

 1. Súťaže s časopisom Môj dom sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 2. Súťaž časopisu Môj dom bude prebiehať v dvoch kolách. Prvé kolo bude prebiehať v časopisoch Môj dom 6, 7/2010 kde bude uverejnené vyhlásenie súťaže a vecné ceny (možnosť zapojenia sa do súťaže je v termíne od 3.6.2010 do 19.7.2010) a druhé kolo bude v časopisoch Môj dom 8, 9/2010 kde budú uverejnené súťažné fotografie a vecné ceny (možnosť zapojenia sa do hlasovania je v termíne od 2.8.2010 do 15.10.2010)
 3. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je posielanie fotografií prostredníctvom MMS na číslo: 7507 (cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH) alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: sutaz@jaga.sk so zaujímavým balkónom. Posielanie fotografií je možné termínoch od 3. 6. 2010 do 19.7.2010. V prípade zasielania fotografie e-mailom je potrebné uviesť do predmetu správy slovo „balkón“.
 4. Uverejnené budú len technicky kvalitné fotografie. Právo na výber uverejňovaných fotografií v súťaži si vyhradzuje redakcia časopisu Môj dom.
 5. Zaslaním fotografie súťažiaci prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom zaslanej fotografie, že táto fotografia je pôvodná a že jej zverejnením v súťaži s časopisom Môj dom nevznikne vydavateľovi žiadny záväzok voči tretím osobám, ktoré sú na fotografii zobrazené, prípadne sú autorom fotografie.
  Ak sa uvedené prehlásenia preukážu ako nepravdivé, bude súťažiaci zodpovedný za všetky prípadné porušenia zákona, ako aj za zásah do práv alebo oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.
 6. Zaslané fotografie budú zverejnené v časopise Môj dom vo Veľkej súťaži a ich zverejnením, či už v časopise, alebo na internetových stránkach vydavateľstva  JAGA nevzniká žiadna pohľadávka voči súťažiacemu.
 7. Ďalšou podmienkou zapojenia sa do súťaže je posielanie SMS na číslo: 7509 (cena spätnej SMS je 0,199 € s DPH) prostredníctvom, ktorých sa bude v termíne od 2. 8. 2010 do 15. 10. 2010 hlasovať za fotografie. Fotografie posielané v termíne od 3. 6. 2010 do 19. 7. 2010 vyberie redakcia časopisu Môj dom a budú uverejnené v súťaži s časopisom Môj dom v číslach 8/2009 a 9/2010.
 8. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o. ani G – Systems s. r. o, a ani rodinný príslušník zamestnanca.
 9. Použité fotografie cien zobrazených v časopise Môj dom na stranách venovaných súťaži sú ilustračné.
 10.   Finančná hodnota darčekov zo súťaže uverejnených v časopise Môj dom zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
 11. Spomedzi fotografií uverejnených v časopise Môj dom 8/2010 a 9/2010 sa vyžrebujú traja výhercovia prvých troch cien, ktorý získali najviac SMS hlasov. Žrebovanie bude pozostávať aj spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorý sa zapojili do súťaže SMS hlasovaním v termíne od 2. 8. 2010 do 15. 10. 2010. Výhercovia vecn.ých cien budú žrebovaní v priestoroch vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., na Lamačskej ceste v Bratislave.
 12. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
 13. Zoznam vecných cien v súťaži bude uverejnený v časopise Môj dom č. 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010. Mená výhercov budú zverejnené v čísle 11/2010 a výhercovia budú upovedomení listom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia ich mien.
 14. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry. Ak výherca neprejaví v stanovenom termíne o cenu záujem, bude vyžrebovaný náhradník.
 15. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
 16. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
 17. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
 18. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 19. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 165,97 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.
 20. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 21. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
 22. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 23. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.                                        

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.