Podmienky súťaže „Súťaž o 3 FEIN MultiMastre Starlock!“

Podmienky súťaže „Súťaž o 3 FEIN MultiMastre Starlock!“

Zapáčil sa vám nový FEIN MultiMaster? Potrebujete ho pri svojej práci či hobby? Ak áno, stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a traja z vás sa stanú šťastnými majiteľmi nových FEIN Multimaster Starlock – FMM 350QSL.

Podmienky súťaže „Súťaž o 3 FEIN MultiMastre Starlock!“

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ i prevádzkovateľ sú ako správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a nebudú poskytnuté tretej strane. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FEIN elektronáradie, s.r.o., prevádzkovateľom je JAGA GROUP s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne do 20.7.2016 na v časopisoch Urob si sám a na www.urobsisam.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je odpovedať prostredníctvom e-mailu spôsobom zverejneným v časopise alebo na webe správne na súťažnú otázku.
5. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní traja výhercovia ceny, ktorú daruje spoločnosť spoločnosť FEIN elektronáradie, s.r.o. Výherca bude následne kontaktovaný touto spoločnosťou a zverejnený na www.urobsisam.sk.
6. Zoznam cien: 3x FEIN MultiMaster Starlock FMM350QSL.
7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., FEIN elektronáradie, s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8. Použité fotografie cien sú ilustračné.
9. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
12. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
13. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
14. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou.
15. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
16. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
17. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech JAGA GROUP s.r.o.
18. Usporiadateľ i prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

  1. Juraj Losonczy says:
  2. Miroslav Daniš says:
  3. Jana Gloriková says:

    25 %

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.