Podmienky súťaže „Súťaž o 3 FEIN MultiMastre Starlock!“

Podmienky súťaže „Súťaž o 3 FEIN MultiMastre Starlock!“

Zapáčil sa vám nový FEIN MultiMaster? Potrebujete ho pri svojej práci či hobby? Ak áno, stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a traja z vás sa stanú šťastnými majiteľmi nových FEIN Multimaster Starlock – FMM 350QSL.

Podmienky súťaže „Súťaž o 3 FEIN MultiMastre Starlock!“

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ i prevádzkovateľ sú ako správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a nebudú poskytnuté tretej strane. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FEIN elektronáradie, s.r.o., prevádzkovateľom je JAGA GROUP s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne do 20.7.2016 na v časopisoch Urob si sám a na www.urobsisam.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je odpovedať prostredníctvom e-mailu spôsobom zverejneným v časopise alebo na webe správne na súťažnú otázku.
5. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní traja výhercovia ceny, ktorú daruje spoločnosť spoločnosť FEIN elektronáradie, s.r.o. Výherca bude následne kontaktovaný touto spoločnosťou a zverejnený na www.urobsisam.sk.
6. Zoznam cien: 3x FEIN MultiMaster Starlock FMM350QSL.
7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., FEIN elektronáradie, s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8. Použité fotografie cien sú ilustračné.
9. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
12. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
13. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
14. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou.
15. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
16. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
17. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech JAGA GROUP s.r.o.
18. Usporiadateľ i prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Komentáre

  1. Juraj Losonczy says:
  2. Miroslav Daniš says:
  3. Jana Gloriková says:

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.