Masívne schodisko na mieru

schodisko na mieru

Do systému stavebných komponentov Ytong patrí aj schodisko na mieru.

Jednotlivé stupne sú podľa projektovej dokumentácie narezané presne podľa zadania, vykonávacej projektovej dokumentácie. Doprava schodiska na stavenisko je v cene. Montáž je jednoduchá a zvládne ju aj murár s jedným pomocníkom. V porovnaní s klasickým železobetónovým schodiskom odpadajú debnenie, výstuž, betonáž, hutnenie či vlhčenie betónu počas tuhnutia a tvrdnutia, oddebňovanie a likvidácia odpadu. Schodisko je pochôdzne do 24 hodín a medzi jeho prevádzkové výhody patria vysoká stabilita, minimálny krokový hluk a nehorľavosť. Zväčšenie priestoru pod schodiskom umožňuje použitie systémovej schodiskovej konzoly.

schodistova konzola
Zdroj Xella |

www.ytong.sk