stolové píly

Náradie
image 47115 25 v1

Pracovať na rozkývanom kuchynskom stole v pološere s jedným kladivom, jedným skrutkovačom, krajčírskym metrom a neupnutým plátkom pílky na železo? Namiesto zveráku používať manželkinu ruku? To nemôže viesť k dobrému výsledku! Dielňu, svätyňu každého domáceho majstra by ste mali zariaďovať s rozmyslom.

Kde sa diskutuje