slnečníky

Okrasná záhrada
tienenie úrody

Máte záhradku na mieste, kde je letné slnko veľmi intenzívne a tieň žiaden? Aj keď mnoho plodín slnko potrebuje, keď je ho veľa, môže uškodiť. Preto je najlepším riešením zabezpečiť v záhrade aspoň čiastočný popoludňajší tieň, ktorý bude fungovať ako slnečná clona.

Kde sa diskutuje