Produkty pre zatepľovanie

Zateplenie
Zateplenie domu

Chyby, ktoré vzniknú pri zateplení budovy, môžu mať viacero príčin. Riziko vzniku chýb sa výrazne znižuje pri správnom návrhu zateplenia, výbere certifikovaného tepelnoizolačného systému vrátane kvalitného izolačného materiálu a v neposlednom rade pri odbornej realizácii zateplenia.

Aktuality

Výrobný program firmy Slovizol s ekologickým znižovaním množstva oxidu uhličitého v ovzduší a ekonomickým poslaním – úsporou nákladov na vykurovanie domov a bytov zahŕňa široký sortiment polystyrénových dosiek. Sú určené na rôzne druhy tepelných izolácií doslova „od podlahy až po strechu“. Ich podstatu tvorí, tzv. expandovaný polystyrén (EPS), ktorý za uplynulé polstoročie získal na stavbách pevné miesto.

Aktuality
Produkty pre zatepľovanie

Ak potrebujete spoľahlivého pomocníka na zhotovenie vonkajšieho zateplenia, zvoľte si maltu Mapetherm na polystyrén. Slúži na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu, pričom ju využijete nielen na novostavbách, ale aj v starších objektoch. Práca s ňou je jednoduchá a zaberie len minimum času.

Kde sa diskutuje