mirabelky

Zelenina a ovocie
mirabelky

Všimli ste si, že je práve obdobie, keď dozrievajú malé slivkové plody, ktoré v našej prírode rastú priam nadivoko? Poviete si, že mirabelky! I keď sa na slivky mirabelky skutočne podobajú, ide o trošku iný ovocný druh. Správny názov tohto divo rastúceho ovocia, ktoré neraz vidíme aj popri cestách, je myrobalán, teda slivka čerešňoplodá. Mirabelka sa botanicky nazýva slivka mirabelková a zvyčajne sa pestuje v záhradách. Ako ich rozlíšiť a spotrebovať?