KMB SENDWIX

Stavebný materiál
image 44430 25 v1

Medzi investormi sú stále populárnejšie nízkoenergetické a pasívne domy, ktoré fungujú na princípe využívania tepelných ziskov v budove. Na ich stavbu sú potrebné kvalitné murovacie prvky so špičkovými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Presne taký je systém z vápennopieskového muriva KMB SENDWIX.

Stavebný materiál
image 41330 25 v1

SENDWIX vychádza z moderných európskych trendov v stavebníctve a je prvým uceleným systémom viacvrstvových konštrukcií na slovenskom trhu. Prednosti tohto sendvičového systému spočívajú v jeho dokonalých tepelno technických, akustických a statických parametroch, ktorých úroveň si môže projektant ľubovoľne vybrať podľa konkrétnych požiadaviek.