klíčenie zemiakov

Zelenina a ovocie
Klíčenie zemiakov

V miernych oblastiach môžete pestovať zemiaky od začiatku apríla. V neskorých mrazoch by ste mali pre istotu počkať do polovice apríla. Slabý nočný mráz však mladým rastlinám príliš neuškodí, hľuzy potom opäť ľahko vypučia.