Energetický certifikát pre domy
Zdroj: SAŽP

Požiadali ste o príspevok na obnovu domu? Bez energetického certifikátu idete do rizika

Najdôležitejším dokumentom k získaniu finančného príspevku na obnovu domu z Plánu obnovy a odolnosti SR je energetický certifikát. Pri tretej výzve ho žiadatelia nemuseli predložiť spolu so žiadosťou, na jeho vybavenie majú tri mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Vybavovanie na poslednú chvíľu však môže dostať majiteľov rodinných domov do problémov.

Po energetických certifikátoch (EC) je aktuálne vysoký dopyt. Dôvod je jednoduchý – pri tretej výzve Obnov dom sa v priebehu 14 hodín vyčerpal limit 10 000 žiadostí a vyše 8100 žiadateľov stihlo v 15-dňovej lehote poslať žiadosť aj s prílohami. Počet osôb, ktorí môžu vyhotoviť energetický certifikát je podstatne nižší – aktuálne je ich 231. Čakacia doba je už teraz dlhšia ako mesiac.

Certifikát sa síce dá vypracovať v priebehu niekoľkých dní, ak však spracovateľa osloví 100 ľudí naraz, prejaví sa to aj na termíne dodania. Tak ako za všetky expresné služby, aj za energetický certifikát na poslednú chvíľu si záujemcovia musia priplatiť.

Dobrou správou je, že žiadatelia, ktorí splnili podmienky zmluvy, môžu požiadať o preplatenie oboch certifikátov – pred aj po obnove. Slovenská agentúra životného prostredia určila cenu 236 eur/ks, v ktorej sú zohľadnené náklady pre dve odborne spôsobilé osoby, ako aj náklady spojené s obhliadkou na mieste.

Čo nesmie v certifikáte chýbať

Energetický certifikát je prehľadný súbor informácií o tom, aký je objekt energeticky hospodárny. Obsahuje nielen popis východiskového stavu budovy, ale aj návrh opatrení, ktoré musíte zrealizovať, aby ste dosiahli úsporu primárnej energie vo výške minimálne 30 %.

Vypracovať ho môže iba osoba s odbornou spôsobilosťou. Zoznam nájdete na www.obnovdom.sk alebo na https://verejnyportal.sksi.sk/search.

Každý energetický certifikát je vedený v centrálnej evidencii a má pridelené evidenčné číslo. Vydaný energetický certifikát je možné overiť na stránke ministerstva  www.inforeg.sk.

 „K spracovaniu certifikátu sú potrebné výkresy s rozmermi domu, ktorý bol skolaudovaný pred rokom 2013. Ak chýba projektová dokumentácia alebo je nedostačujúca,  je potrebné steny domu zmerať. Dôležité sú aj informácie o konštrukčnom stave objektu, teda z čoho je rodinný dom postavený – veľa napovie už rok stavby –  a typy zariadení, ktorými sa vykuruje a pripravuje teplá voda (zdroj tepla). Veľmi dôležité sú aj fotografie pred a po obnove,“ vysvetľuje stavebný inžinier Peter Lobotka, ktorý vystavil už desiatky certifikátov pre žiadateľov.

„Niekedy sú to hodinové rozhovory so žiadateľmi a konzultácie, čo by mali zmeniť, aby ich dom bol energeticky hospodárnejší. Mnohí z nich majú skreslené predstavy. Myslia si, že stačí, keď zateplia severnú stenu alebo vymenia pár okien a dosiahnu požadovanú úsporu primárnej energie. Čiastkovými opatreniami však 30 % úsporu primárnej energie jednoducho nedosiahnu.“

Pre majiteľa rodinného domu je dôležité vedieť, ktoré stavebné opatrenia sú s ohľadom na dosiahnutie energetických úspor najefektívnejšie. To znamená, že odborník navrhne aj to, koľko centimetrov má mať zateplenie stien, koľko strecha a aký materiál prichádza do úvahy. Po dohovore s majiteľom rodinného domu a jeho finančných možností zváži napríklad aj výmenu kotla. Obnovu môže majiteľ realizovať aj svojpomocne. Certifikátor v podstate ručí za to, že úpravy, ktoré navrhuje, povedú k dosiahnutiu potrebných úspor a žiadateľ o finančný príspevok ich musí všetky zrealizovať.

„Žiadateľom o finančný príspevok z programu Obnov dom odporúčame, aby sa dohodli s odborníkom na fyzickej obhliadke priamo na mieste, virtuálne zhodnotenie skutkového stavu nestačí. Odporúčame tiež, aby si vybrali certifikátora z ich regiónu, nenavýšia sa tak náklady na vystavenie certifikátu,“ radí Omar Temori, stavebný inžinier – energetik zo SAŽP.

Obnova starého domu

Pozor na ponuku lacných a rýchlych certifikátov

V poslednom čase sa roztrhlo vrece s firmami, ktoré sľubujú energetické certifikáty do 48 hodín za top cenu cez internet a bez obhliadky domu. Ponúkajú certifikáty za nízku cenu, ale môžu byť iba sprostredkovateľmi, ktorým je jedno, ako certifikát vyzerá a či je kvalitne spracovaný. Žiadateľom sa teda môže stať, že kúpia certifikát od niekoho z internetu, no vypracuje ho niekto úplne iný, kto má na to oprávnenie. Keď nastane chyba, ten, komu zaplatia, ju odstrániť nevie, lebo nemá prístup do registračného systému ministerstva dopravy.

Niektoré firmy dokonca sľubujú vypracovanie energetického certifikátu a garantujú získanie finančného príspevku 19 000 eur za províziu. Treba sa ale mať na pozore, môžu to byť ,,prázdne sľuby”. Žiadna takáto firma nedokáže zabezpečiť dotáciu v konkrétnej výške.

Aj toto je riešenie

Žiadateľom z tretej výzvy, ktorí sa obávajú, že sa im nepodarí včas vybaviť energetický certifikát, pripomíname, že osloviť môžu aj  projektantov alebo architektov, aby im vypracovali Projektové energetické hodnotenie (PEH). Aj to môžu predložiť tri mesiace od podpísania zmluvy. Nevýhodou je vyššia suma, (SAŽP prepláca 287,50 eur), výhodou vyššia dostupnosť. Vhodné je skonzultovať PEH s certifikátorom, ktorý bude robiť certifikát po obnove, aby sa nestalo, že rozdielnym postupom výpočtu spočíta inú úsporu – a tá nebude stačiť k splneniu podmienky 30 % úspory. Vždy je lepšie mať rezervu, ako ísť „na hranu“. Po ukončenej obnove je energetický certifikát nevyhnutný.

O finančný príspevok na obnovu domu môžu požiadať aj majitelia, ktorí svoju nehnuteľnosť zrekonštruovali  ešte pred spustením pilotných výziev, po 1. februári 2020. Musia mať však fotografie domu pred a po obnove (napríklad: obvodového plášťa, strechy, povaly, otvorových konštrukcií, stropu suterénu, podlahy a zdrojov energie, doklad o likvidácie odpadov). Aj v taktom prípade je potrebné projektové energetické hodnotenie domu (PEH), v ktorom stavebný inžinier alebo autorizovaný architekt určuje skutkový stav rodinného domu v danom čase tesne pred začiatkom obnovy.

🟡 Počet osôb, ktorí môžu vyhotoviť certifikát pre dotáciu: 231

🟠 Počet oprávnených stavebných inžinierov na PEH: 1321

🟠 Počet oprávnených architektov na PEH: 1877

Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje