Ako správne naniesť tmel

Ako správne naniesť tmel

Chceli by sme nanovo zatmeliť škáry v obklade v sprchovacom kúte, keďže v starom tmele vznikli časom trhliny a postupne sa začal drobiť. Vedeli by ste nám odporučiť vhodný tmel? Karol, Banská Bystrica

Väčšinou sú stavebníci presvedčení o tom, že pri aplikácii tesniacich tmelov nie je čo pokaziť, no skutočnosť býva často iná. Škára vyplnená tesniacim tmelom však bude dokonalo tesniť len v prípade, ak realizátor pri výbere tesniaceho tmelu pozná jeho vlastnosti a výrobok nanesie v súlade s inštrukciami výrobcu. Chyby sa najčastejšie vyskytujú pri nanášaní tmelov do rozmerovo nevhodne pripravených škár, škár znečistených od prachu, vlhkých až mokrých alebo nedostatočne pevných škár. Následne dochádza k oddeľovaniu tmelu od škáry, prípadne ku vzniku trhliny v samotnom tmele tak, ako uvádzate.

Pri nesprávne vyplnenej škáre nie je možné očakávať funkčnosť použitých tesniacich tmelov, aj keď sú kvalitné. Dlhodobú funkčnosť a predpokladané vlastnosti zabezpečí jedine správne nanesenie tesniacich tmelov s dodržaním jednoduchého technologického postupu.

Škáry, dutiny, trhliny a medzery určené na vytesnenie musia byť suché (pri použití MS tmelov môžu byť vlhké), pevné, zbavené prachu a nesúdržných častíc, olejov, mastnôt, vosku, starej farby a hrdze. Šírka vyplňovanej škáry musí byť vždy väčšia, prípadne rovnaká ako jej hĺbka. Toto pravidlo sa však často podceňuje. Vhodnou pomôckou sú špeciálne polyetylénové povrazce, ktoré sa vkladajú do vyplňovanej škáry. Tie zabezpečia požadovaný rozmer škáry pred vyplnením. Tmel treba vyberať podľa maximálnej schopnosti predĺženia. Použiť treba tmel, ktorý bude v priebehu prevádzky schopný prenášať predpokladané pohyby pôvodnej šírky škáry, napr. pružné tmely. Na zvýšenie prídržnosti tmelu sa odporúča použiť vhodné penetračné nátery. Nanášajú sa len na steny škáry z vnútornej strany.

Existuje celý rad penetračných náterov. Správny výber závisí od druhu aplikovaného tmelu a od nasiakavosti, resp. nenasiakavosti povrchu. Väčšina jednozložkových tesniacich tmelov sa dodáva v kartušiach alebo v tzv. salámových baleniach. Na aplikáciu tmelov sa používajú vytláčacie pištole. Pri menších prácach stačí používať bežné manuálne pištole. Na vyplnenie škár na väčších stavbách (mosty, chodníky, tunely atď.) sa používajú pneumatické vytláčacie pištole. Od kvality pištole závisí jednoduchosť a rýchlosť pracovného postupu. Kartuša sa vkladá do vytláčacej pištole a jej koniec sa zreže. Naskrutkuje sa špic, z ktorého sa zrezáva vrch pod uhlom 45° v závislosti od rozmerov vyplňovanej škáry. Do škáry sa následne aplikuje potrebné množstvo tesniaceho tmelu.

Na dosiahnutie funkčnosti treba zabezpečiť voľné predlžovanie a skracovanie tesniaceho tmelu po vytvrdnutí. V priebehu nanášania je preto nevyhnutné zabezpečiť prilepenie tesniaceho tmelu len k bočným stenám škáry. Tmel sa nesmie nikdy prilepiť na dno škáry. Ihneď po vytlačení tmelu treba povrch škáry vyhladiť navlhčenou špongiou. Znečisteniu okolia škáry zabránite, ak pred aplikáciou tmelu nalepíte pozdĺž okrajov škáry ochrannú pásku. Tú však treba odstrániť ihneď po vyhladení povrchu tmelu.

Text. Andrea Dingová v spolupráci Mapei
Foto: Mapei

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje