image 35410 25 v1
Galéria (26)

Pekné balkónové zábradlie si ako stavebnicu poskladáte aj svojpomocne

Nezáleží na tom, či chcete zabezpečiť zábradlím schodisko, galériu, balkón či vstupné priestory, všade vo svojom dome môžete mať zábradlie v rovnakom elegantnom štýle. Stačí si objednať potrebné množstvo montážnych dielov a pustiť sa do práce.

Galéria

Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne
Balkónové zábradlie svojpomocne

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 3 hodiny
náklady: 1 4OO €
ľudia: 1 až 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL do 1 400 €
pri dĺžke 6 m
• antikorové stĺpiky
 päty stĺpika
 krčky držadiel, držadlá
 spojky a záslepky držadiel
 antikorová prútová výplň
 3D spojky a záslepky antikorových prútov
 kotva prúta, chemická malta
 antikorová závitová tyč
 antikorová klobúková matica
 plastová sieťka na chemickú maltu
 antikorová výplň dutá
 rezný a vŕtací olej
 papierová lepiaca páska
 ochranný olej

NÁRADIE
 elektrická vŕtačka
 príklepová elektrická vŕtačka
 elektrická píla na antikoro
 rozprašovač na vodu
 uťahovací kľúč
 meter, vodováha
 špeciálne držiaky, stierka (tzv. špachtľa)
 miešací nadstavec
 profi vzduchová pumpa
 súprava imbusových kľúčov
 pištoľ na chemickú maltu
 drevené tyčky, fixka 

PRACOVNÝ POSTUP

1. KONTROLA DODÁVKY
Pred samotnou montážou stavebnicového zábradlia je potrebné preštudovať si montážny návod a skontrolovať úplnosť dodávky. 

2. ROZSTUP OTVOROV
Na päte stĺpika zmeriame vzájomný rozstup stredov otvorov pomocou metra. Každý stĺpik sa kotví pomocou päty v spodnej časti stĺpika vždy dvomi kotvami. 

3. VYZNAČENIE OTVOROV
Na konštrukcii, do ktorej sa majú stĺpiky ukotviť, naznačíme budúce otvory v nameranej vzdialenosti rozstupu stredov otvorov na päte stĺpika. 

4. PREVŔTANIE OBKLADU
Aby sa zabránilo prasknutiu keramického obkladu, je potrebné na jeho prevŕtanie použiť elektrickú vŕtačku bez príklepu so špeciálnym vrtákom. 

5. VŔTANIE DO BETÓNU
Po prevŕtaní obkladu použijeme vŕtacie kladivo na vŕtanie do betónu. Otvor vyvŕtame do hĺbky približne 12 cm. Prašnosť zníži priemyselný vysávač. 

6. CHEMICKÁ KOTVA
Z otvorov vyfúkneme pomocou vysávača všetok prach. Do očistených otvorov vtlačíme chemickú kotvu, teda lepidlo, pomocou aplikačnej pištole. 

7. APLIKÁCIA KOTVY
Lepidlo aplikujeme do 2/3 hĺbky otvoru a ihneď doň zasunieme závitovú tyč. Chemická kotva tvrdne v priebehu sekúnd, takže so zasunutím nemožno otáľať.

8. PREBYTOČNÉ LEPIDLO
Prebytočné lepidlo odstránime špachtľou. Dĺžka vyčnievajúcej časti závitovej tyče sa určí spočítaním hrúbky päty a klobúkovej matice. 

9. OSADENIE PÄTY
Na závitové tyče nasadíme pätu a stĺpik a pripevníme ich klobúkovými maticami. Matice zatiaľ nedotiahneme úplne na doraz. 

10. KONTROLA ROVNOSTI
Rovnosť každého stĺpika je potrebné skontrolovať vodováhou aj vizuálne. Až potom klobúkové matice celkom dotiahneme. 

11. UKOTVENIE DRŽADLA
Držadlá upevníme pomocou tzv. krčkov, ktoré vytvárajú vrchnú časť každého stĺpika. Krčky sú výškovo nastaviteľné, čo umožňuje úpravu celkovej výšky zábradlia.

12. OTVORY NA DRŽADLE
Fixkou naznačíme otvory. Držadlo sa nesmie umiestniť príliš blízko k fasáde, pretože na jeho konci bude ešte niekoľkomilimetrová záslepka.

13. VODOROVNÁ POLOHA
Pred osadením držadla je potrebné vodováhou preveriť polohu krčkov. Všetky krčky musia byť v jednej rovine, aby bolo držadlo vo vodorovnej polohe.

14. SVORKY
Na mieste označenia otvorov na vŕtanie na držadle umiestnime špeciálne svorky. Vďaka nim bude otvor vyvŕtaný rovno a na správnom mieste. 

15. VŔTANIE OTVORU
Na vŕtanie do antikorového zábradlia sa odporúča použiť vrták nastriekaný tzv. rezným a vŕtacím olejom, ktorý obsahuje mazaciu a chladiacu zložku.

16. LEPENIE KONCOV
Na vnútornú stranu koncov zábradlia nanesieme anaeróbne lepidlo na antikoro. 

17. ZÁSLEPKA DRŽADLA
Následne vsunieme do otvoru na koncoch zábradlia záslepku držadla s naneseným lepidlom. 

18. UPEVNENIE ZÁBRADLIA
Zábradlie osadíme na krčky stĺpikov a cez otvory ho upevníme pomocou skrutiek. Po osadení prekontrolujeme pomocou vodováhy jeho rovnosť. 

19. ZALOMENIE DRŽADLA
Na zalomenie držadla slúžia držadlové spojky, ktoré sa spoja s ostanými časťami držadla pomocou lepidla na antikoro. 

20. MONTÁŽ VÝPLNE
Výplň v tomto prípade tvoria prúty, koncovky a 3D spojky. Antikorové prúty sa na stĺpiky pripájajú pomocou kotiev určených pre tento typ výplne. 

21. SKRÁTENIE PRÚTOV
Prúty najprv skrátime na potrebnú dĺžku. Vhodné je použiť elektrickú pílu na antikorový materiál. Na konce prútov po skrátení nasunieme antikorové záslepky.

22. PRISPÔSOBENIE OHYBU
Na spájanie prútov pod uhlom sa používajú tzv. 3D spojky. Pri nasunutí prúta alebo držadla možno 3D spojku ohnúť silou, čím sa získa potrebný uhol. 

23. OSADENIE PRÚTOV
Prút výplne následne osadíme do kotiev na stĺpikoch a po skorigovaní polohy sa pomocou imbusového kľúča kotvy utiahnu. 

24. ZÁSLEPKY PRÚTOV
Záslepky prútov sa pripevnia na koniec každého prúta pomocou anaeróbneho lepidla na nehrdzavejúcu oceľ. 

25. FIXÁCIA VÝPLNE
Záslepku upevníme papierovou lepiacou páskou. Tá zabezpečí, že sa komponent nepohne a k prútu dobre priľne. Lepiacu pásku odstránime o 24 hodín. 

CHEMICKÁ KOTVA
Chemická kotva je dvojzložkové chemické lepidlo, ktoré slúži na pevné a rýchle ukotvenie závitovej tyče vo vyvŕtanom otvore. Vždy treba voliť variant vhodný na vonkajšie použitie, s ktorým možno pracovať až do –15 °C.

dobré rady

STAVEBNICA
Stavebnicové zábradlie sa dodáva vo forme komponentov, ktoré do seba presne zapadajú. Pred samotnou montážou je potrebné skontrolovať úplnosť dodávky a dôkladne preštudovať technický výkres.

ÚPRAVY ROZMEROV
Priamo na stavbe je potrebné skrátiť len držadlo (tzv. madlo) a výplň (lanovú alebo prútovú), ktoré sa dodávajú o niekoľko centimetrov dlhšie, ako je uvedené v objednávke. Deje sa tak preto, že pri montáži sa môžu vyskytnúť drobné zmeny – napríklad pohľadovo treba posunúť prútovú výstuž bližšie k fasáde alebo má byť zábradlie na konci o čosi dlhšie, ako je zakončenie výplne. Pokiaľ sa bude zábradlie kotviť na fasádu, treba zohľadniť prípadné zateplenie (vhodná je špeciálna kotviaca rozperka) alebo elektrické vedenie.

VYMERIAVANIE
Montáž sa začína zmeraním rozstupu stredov otvorov na päte stĺpikov. Na zvislej časti konštrukcie schodiska sa vyznačia otvory na ukotvenie päty zábradlia, pričom ich vzdialenosť musí byť totožná s nameranou vzdialenosťou stredov otvorov päty stĺpika. Meranie a nanášanie preto treba urobiť s maximálnou presnosťou.

UKOTVENIE STĹPIKOV
Každý stĺpik sa kotví pomocou päty v spodnej časti stĺpika vždy dvomi kotvami. Ak je schodisko obložené keramickým obkladom, je potrebné najskôr prevŕtať obkladačky ručnou vŕtačkou a až potom možno použiť príklepovú vŕtačku do betónu. Použitím ručnej vŕtačky sa zabráni poškodeniu keramického obkladu pri vŕtaní.

LEPENIE CHEMICKOU KOTVOU
Po dokončení vŕtania sa musí z otvorov vyfúknuť pomocou vzduchovej pumpy (alebo priemyselného vysávača) všetok prach. Inak hrozí, že sa chemická kotva (lepidlo) obalí prachom a závitovú tyč v otvore vôbec neupevní. Do vyvŕtaného a od prachu očisteného otvoru sa do 2/3 aplikuje lepidlo (chemická kotva). Do otvoru s lepidlom sa ihneď zasunie závitová tyč. Na závitovú tyč sa nasadí pätka so stĺpikom a upevní sa klobúkovými maticami. Osadenie stĺpikov a ich rovnosť je potrebné dôkladne prekontrolovať, a to nielen vizuálne, ale aj pomocou vodováhy.

VÝPLŇ ZÁBRADLIA
Na výplň sa môžu využiť viaceré materiály. V našom postupe je znázornený výplňový systém z oceľových prútov. Po upevnení držadiel ich namontujeme tak, ako to vidieť na fotografiách.

VŔTANIE POMOCOU PRÍPRAVKU
Do držadla sa následne pomocou špeciálnych svoriek vyvŕtajú otvory. Pri vŕtaní sa odporúča použiť tzv. rezný a vŕtací olej. Na konce držadla treba prilepiť záslepky. Ak je zábradlie v niektorom mieste zalomené, je potrebné držadlo takémuto tvaru prispôsobiť pomocou držadlových spojok. Takto pripravené držadlo sa posadí na krčky stĺpikov a upevní skrutkami.

DRŽADLÁ
Po osadení stĺpikov sa osadí držadlo. Držadlo sa kotví na tzv. krčky, ktoré tvoria vrchnú časť každého stĺpika. Držadlo sa nesmie umiestniť úplne k fasáde, keďže sa ukončuje niekoľkomilimetrovou záslepkou. Držadlo sa osadí na krčky a cez otvor sa v nich pomocou fixky urobí značka, ktorá označuje miesto vyvŕtania závitového otvoru.

Text: Stanislav Botur podľa J. A. P. Slovakia
Foto, realizácia: J. A. P. Slovakia, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 7/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. kangoo says:

    A nebezpečný rebrík je hotový!!!

    1. Anonym says:

      Presne tak. Dieťa po tých priečkach vylezie nahor a pád dolu je povestnou čerešničkou na dorte.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.