Nenáročná ohýbačka plechu

Nenáročná ohýbačka plechu

Pri zhotovovaní KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV potrebujeme často ohnúť plech v rôznych uhloch.

S týmto cieľom som si vyrobil jednoduchú a ľahko prestaviteľnú ohýbačku plechu, na ktorej môžem ohýbať plechy do hrúbky 2 mm a šírky 2,1 m.

OHÝBAČKA
Skladá sa zo štyroch základných dielov:
• pevný diel s nohami stojanu
• upínací diel prítlačnej lišty
• výkyvný diel ohýbacej lišty
• upevňovacie zariadenie
Výrobu ohýbačky opisujem bez podrobností, lebo tie si musí každý vyriešiť sám podľa svojich potrieb a podľa toho, aký materiál zoženie.
UROB SI SÁM
čas: 8 týždňov
náklady: 50 €
obdobie: jar, leto, jeseň, zima
NÁRADIE
• zváračka
• brúska
• sústruh
• vŕtačka
• zámočnícke náradie

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
profil U14
dĺžka 2 200 mm, 2 ks
• profil U10
dĺžka 900 mm
profil U8
dĺžka 70 mm
profil L
70 × 70 × 7 mm, dĺžka 2 200 mm
• plech
hrúbka 10 mm
plech
hrúbka 6 mm
• oceľová guľatina
∅ 20 mm, dĺžka 170 mm, 2 ks
oceľová guľatina
∅ 40 mm, dĺžka 100 mm, 2 ks
oceľová rúrka
∅ 26 mm, dĺžka 700 mm
hriadeľ
∅ 20 mm, dĺžka 2 500 mm
ložiská, závitovkový prevod
(z kovošrotu)
skrutky a matice M12
skrutky Tr
30 × 6 mm, dĺžka 200 mm
PEVNÁ ČASŤ

Pevný diel zhotovíme z valcovaného profilu U14 s dĺžkou 2 200 mm. Pri pohľade od obsluhy si na oboch koncoch profilu v priesečníku s rozmermi 50 × 35 mm vyvŕtame dva otvory s priemerom 35 mm (vzdialenosť medzi osami otvorov bude 2 130 mm) a zrazíme prednú hranu na dĺžke 48 mm tak, aby po privarení čapu (priemer 20 mm, dĺžka 90 mm) bola os čapu v rovine s hranou pevného dielu.

Na zadnú zvislú časť pevného profilu privaríme na ľavej strane platničku s rozmermi 160 × 45 × 10 tak, aby vyčnievala o 40 mm vľavo od pevného dielu.

V strede pevného dielu privaríme platničku s rozmermi 45 × 30 × 10 mm.

Na pravej strane pevného dielu privaríme platničku s rozmermi 210 × 45 × 10 mm tak, aby vyčnievala vpravo o 75 mm (obr. 7 a 8).

obr. 7 Pevný diel z vrchnej stranyobr. 8 Pevný diel zospodu

Na pevný diel zo spodnej strany si privaríme platničku s rozmermi 127 × 45 × 10 mm na priskrutkovanie hranatého ložiskového domca uťahovacej skrutky.

Na uvedené platničky sa pri montáži priskrutkujú hranaté domce, s mosadznými puzdrami a hriadeľom s uťahovacím kolesom (volantom).

Pri ohýbaní plechu do šírky 2 m potrebujeme, aby sa ohýbačka pri práci neprevracala aj so stojanom. Preto som si zhotovil nohy na uchytenie pevného dielu. Dve nohy sú zhotovené z profilu U10 s dĺžkou 900 mm, na ich konce zo spodnej strany privaríme dve platničky s rozmermi 140 × 140 × 6 mm. V strede tohto profilu navaríme kolmo profil U10 s dĺžkou 850 mm, na ktorý vo vrchnej časti privaríme platničky s rozmermi 180 × 50 × 10 mm. V nich sú vyvŕtané tri otvory s priemerom 12,5 mm na upevnenie s pevným dielom troma skutkami M12 (obr. 5 a 6).

obr. 5 Ľavá a pravá noha stojanuobr. 6 Pevný diel s namontovanými nohami stojanu

UPÍNACIA ČASŤ

Upínací diel prítlačnej lišty zhotovíme z valcovaného profilu L 70 × 70 × 7 mm s dĺžkou 2 200 mm a z profilu U8 10 s dĺžkou 70 mm. Na oboch jeho koncoch zrežeme na dĺžke 70 mm do hĺbky 6 mm hranu na usadenie upraveného profilu U8 10 a jeho privarenie k profilu
.
Na oboch stranách upínacieho dielu vo vzdialenosti 35 mm vyvŕtame dva otvory s ø 35 mm, ktorých osová vzdialenosť otvorov bude 2 130 mm (musí sa zhodovať s osovou vzdialenosťou otvorov na pevnom diele). Dosadacie plochy upínacieho dielu som vyfrézoval do uhla 45° (obr. 10 a 11).

obr. 10 Upínací diel z vrchnej stranyobr. 11 Upínací diel zospoduobr. 9 Výkyvný diel zozadu

VÝKYVNÁ ČASŤ

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVýkyvný diel ohýbacej lišty je z valcovaného profilu U10 s dĺžkou 2 200 mm (obr. 9). Z oceľovej guľatiny s priemerom 20 mm si vyrobíme skrutky dlhé 170 mm, v spodnej časti narežeme v dĺžke 70 mm závit M20. Na hornú časť skrutky privaríme oko dlhé 40 mm, s priemerom 40 mm a s otvorom s priemerom 20 mm (obr. 16).

obr. 16 Skrutka a matica ohýbacej lišty, s ktorými sa nastavuje výkyvná časť podľa hrúbky ohýbaného materiálu.

Na oboch koncoch výkyvného dielu na dĺžke 48 mm upravíme prednú hranu s vôľou podobne ako na pevnom diele na čapy.

Teraz stiahneme na koncoch pevný diel s výkyvným dielom svorkami tak, aby plocha pevného dielu  bola presne v rovine s bočnou plochou výkyvného dielu.

Potom na čapy nasunieme oká s privarenými skrutkami. Na skrutky nasunieme puzdrá, ktoré si zhotovíme z ocele s priemerom 40 mm, s dĺžkou 100 mm a s otvorom s priemerom 20 mm. Potom puzdrá privaríme ku koncom výkyvného dielu tak, aby sa ich os kryla so zvislou hranou výkyvného dielu.
                                                                               
Na vyčnievajúce konce skutky naskrutkujeme matice 8, s ktorými budeme nastavovať výkyvný diel podľa hrúbky ohýbaného materiálu. Na ovládanie výkyvného dielu som použil dve uťahovacie páky z rúrky s priemerom 26 mm a s dĺžkou 700 mm tvarovo upravené a privarené k výkyvnému dielu.

UPEVŇOVACIE ZARIADENIE                                                                                        

Využil som vyradené zariadenie, ktoré obsahovalo hriadeľ s priemerom 20 mm, dĺžky 2 500 mm, hranaté domce s mosadznými puzdrami, závitové ozubené kolesá, skrutky Tr 30 × 6 mm s dĺžkou 200 mm, mosadzné matice Tr 30 a volant zo škodovky (obr. 12 a 13). Uťahovací mechanizmus sa skladá zo skrutky Tr 30 × 6, dvoch axiálnych ložísk, hranatého domca na ložiská závitovkového ozubeného súkolia, dištančného krúžku, matice Tr 30 × 6, podložky a upevňovacích skrutiek (obr. 9, 14 a 15).

obr. 12 Upevňovacie zariadenieobr. 13  Pravá strana upevňovacej závitovky s ložiskovými domcami

Ložiskové domce a uťahovacieho zariadenia s hriadeľom osadíme na platničky a upevníme ich skrutkami.

Na platničku osadíme ložiskový domec uťahovacieho mechanizmu a upevníme ho skrutkami. Snažíme sa, aby sa závitové ozubenie dielcov a do seba presne zapadalo.

obr. 14 Uťahovací mechanizmus upínacej lištyobr. 15 Súčiastky uťahovacieho mechanizmu

Na vyčnievajúce skrutky uťahovacieho mechanizmu z pevného dielu nasadíme do otvorov upínací diel prítlačnej lišty. Na skrutky naskrutkujeme matice a upevníme ich na profil skrutkami. Otáčaním volantu upevnenom na hriadeli sa presvedčíme o správnom chode upínacieho dielu pritlačenej lišty  k pevnému dielu. Pri ohýbaní väčších plechov je vhodné na zadnú časť pevného dielu privariť úchytky na nasunutie podpier plechu. Podpery môžu byť z plochej ocele alebo iného materiálu požadovanej dĺžky, ktorých konce na jednej strane zahneme a zasunieme do úchytiek. Po overení správnej funkcie môžeme ohýbačku rozobrať a povrch kovových súčiastok očistiť od hrdze alebo mastnoty a natrieť ich základnou farbou na kov. Pred konečnou montážou natrieme všetky ložiská vazelínou.

Podrobnú schému na realizáciu nájdete po zakúpení najnovšieho čísla Urob si sám 10/2012

Text, foto a kresby: Ján Mokrý, Nedožery-Brezany
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
–>

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.