Montáž vodovodnej armatúry

Montáž vodovodnej armatúry

Kvalitná vodovodná batéria dodá vašej kúpeľni nielen väčšiu noblesu a lesk, ale jej komfortná funkcia bude každému celkom iste príjemná aj pri umývaní a kúpaní. Presvedčte sa, či z vašej netesniacej batérie nekvapká stále voda alebo či vám nová páková batéria neušetrí peniaze za vodné a stočné.

Výber
Dnes sú namiesto starých vodovodných armatúr s dvoma otočnými kohútikmi celkom bežné pákové batérie. Umožňujú rýchlejšie nastavenie prietoku žiadaného množstva vody a jej miešanie na potrebnú teplotu. Ušetríte tak až 30 % vody a nákladov na ňu. Ich dizajn je veľmi pestrý. Milovníci klasiky si môžu kúpiť modernizované batérie s dvoma otočnými kohútikmi. Ešte väčší komfort ponúkajú termostatické batérie. Podľa spôsobu montáže potom môžeme vyberať medzi batériami stojančekovými a batériami stenovými.

Rozmery a umiestnenie

Na umiestnenie vodovodnej batérie musíme myslieť už pri inštalácii prívodného potrubia. Vtedy sa tiež musíme rozhodnúť pre použitie stenovej vodovodnej armatúry, ktorá sa pripája nad umývadlo, alebo stojančekovej, ktorá sa montuje do pripraveného otvoru v mušli umývadla. Pri stojančekovej batérii si zaistíme, aby prívody studenej a teplej vody končili v mieste inštalácie umývadla, obyčajne vo výške 58 centimetrov. Potrubie sa v tomto prípade väčšinou uzatvára rohovými kohútikmi, až na tie sa pripája vodovodná armatúra. Kohútiky umožňujú bez problémov zavrieť prívod vody, čím uľahčujú akékoľvek opravy aj výmeny armatúr. Ak použijeme stenovú vodovodnú armatúru, musí byť jej pripojenie pre umývadlo vo výške asi 100 centimetrov, pri vani počítame s umiestnením armatúry asi 20 centimetrov nad okrajom vane. Do sprchovacieho kúta sa montuje do výšky 120 až 130 centimetrov. Záves na sprchu alebo koniec sprchovacej rúrky má byť vo výške 190 až 230 centimetrov. Pri stenovej armatúre je navyše veľmi dôležité dodržať rozstup vývodov studenej a teplej vody podľa druhu zvolenej armatúry. Ich rozstupy sa robia najčastejšie 100 alebo 150 milimetrov, nevylučuje sa však ani iný rozmer. Vývod teplej vody sa montuje vľavo.

  


Montáž rohového kohútika

Rohový ventil sa umiestňuje pod umývadlo alebo kuchynský drez v prípadoch, keď použijete stojančekovú vodovodnú batériu. Pozor, prvou akciou, na ktorú nesmieme zabudnúť, je pred každým zásahom do rozvodu uzavrieť uzáver vody. Ďalej je dôležité pred montážou vyčistiť vývody potrubia od všetkých nečistôt. 

  

Rohový ventil pripájame priamo do koncového skrutkovacieho dielca vodovodného prívodu vybaveného závitom, tzv. nástenkou. Závit kohútika ovinieme prameňom konope ako tesnením (alebo špeciálnou tesniacou teflonovou páskou), to natrieme fermežou a naskrutkujeme do závitu prívodného potrubia. Pred skrutkovaním nesmieme zabudnúť nasadiť aj kryciu ružicu. Kohútik umiestnime vývodom hore, aby sme k nemu mohli napojiť prívodné hadice alebo rúrky vodovodnej batérie. Je dobré voliť rohové kohútiky, ktoré majú súčasne sitko na zachytávanie hrubých nečistôt.

  

–>
Postup

 1. Vybalíme z obalu rohový ventil, skontrolujeme úplnosť a kvalitu tesnenia. 
 2. Pri montáži akýchkoľvek chrómovaných súčiastok nesmieme použiť kliešte alebo kľúč, ktoré by nemali dosadacie plochy čeľustí ochránené špeciálnymi plastovými návlekmi alebo, ako v našom prípade, nemali aspoň vrstvu plastového pásika či kartónu. Inak armatúru alebo maticu poškriabeme. 
 3. Pred naskrutkovaním rohový kohútik vybavíme tesnením z prameňa konope. Natáča sa tak, aby prameň šiel v smere skrutkovania a pokryl celý závit kohútika. 
 4. Kohútik naskrutkujeme najprv ručne, neskôr nastaviteľnými kliešťami do závitu koncovky prívodného potrubia. Nastavíme ich tak, aby sme mohli pohodlne napojiť prívodné hadičky armatúry.
  


Stojančeková vodovodná umývadlová batéria

Po vybalení sa zoznámime s návodmi a skontrolujeme, či máme k dispozícii všetky potrebné súčiastky a náradie. Montáž nám výrazne uľahčí, ak sa bude dať armatúra inštalovať do mušle umývadla nenamontovaného na stenu. 

  

Armatúru vybavíme prívodnými hadičkami (alebo mäkkými prívodnými rúrkami), musíme dať pozor, aby sme nezabudli na gumové tesnenia, tzv. o-krúžky. Naskrutkujeme aj kotviacu skrutku alebo skrutky. V prípade, že má naša armatúra pákové ovládanie odpadu, nainštalujeme aj príslušnú časť ovládania. Na spodok armatúry nasunieme tesniaci krúžok. Teraz môžeme vystrojenú armatúru nasunúť z vrchnej strany do príslušného otvoru umývadla a zospodu pomocou kovovej upevňovacej podložky a matice priskrutkovať. Pozor, pod kovovú podložku príde ešte gumová podložka. Na dotiahnutie fixačnej matice armatúry nám najlepšie poslúži dostatočne dlhý rúrkový kľúč veľkosti 9 milimetrov. Uťahujme však citlivo, aby sme krehké keramické umývadlo nepoškodili.

  

Teraz bude dobré urobiť inštaláciu umývadla na stenu a dokončiť montáž batérie. Potom musíme napojiť prívody vody. Ak to už predtým nevykonal remeselník, nainštalujeme rohové ventily. Pri použití pákových batérií je nutné, aby rohové ventily mali sitko, inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia presných plôch guľového ventilu armatúry. Na vývod rohového ventilu nasadíme prevlečné matice prívodných hadičiek a dotiahneme. Dajme pozor, aby sme hadičku nezakrútili a aby sa v žiadnych ohyboch nelámala. Nezabúdame ani na tesnenie. Trochu viac práce bude, ak je batéria vybavená mäkkými kovovými prívodnými rúrkami.

  

Prehneme ich tak, aby boli všetky oblúky plynulé, prípadne ich skrátime. Na skrátenie sa používa špeciálny rezák, vystačíme však aj s pílkou na kov. Musíme však dať pozor, aby sme rúrku nedeformovali a prípadné ostrapkanie na reze dobre začistili. Inštalácia je hotová. Napustíme vodu do obvodu a skontrolujeme všetky spoje na prívode. Ak nám spoj netesní, dotiahneme maticu, v prípade, že je poškodené tesnenie, vymeníme ho. Nastavíme páku batérie do strednej polohy, pustíme ju naplno. Tým vyplavíme prípadné nečistoty z potrubia a ochránime citlivé plochy guľového ventilu batérie.

  


Postup 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste 1. Pripravíme si zostavu vodovodnej armatúry a skontrolujeme jej úplnosť. 
 2. Naskrutkujeme si prívodné hadičky do otvorov na spodnej strane, armatúra má mať zospodu tesnenie. 
 3. Skrutky, ktorými armatúru upevňujeme k umývadlu, naskrutkujeme radšej takisto vopred. Naša armatúra je vybavená dvoma, niekedy býva iba jedna. 
 4. Batériu nasunieme zvrchu do otvoru v umývadle. 
 5. Batériu v otvore umývadla pozorne vycentrujeme, aby dobre držala a nezatekala okolo nej voda. 
 6. Zo spodnej strany vodovodnú armatúru dotiahnutím matíc pevne upevníme. Najvhodnejším nástrojom je dostatočne dlhý rúrkový kľúč. Musíme dať pozor na opatrné doťahovanie, aby sme nepoškodili umývadlo. 
 7. Montáž prívodu vody zakončíme pripojením prívodných hadičiek na rohové ventily. Prevlečnú maticu s tesnením mierne dotiahneme nastaviteľným kľúčom.
  


Stojančeková vodovodná drezová armatúra

Postup montáže je v zásade rovnaký ako pri vodovodnej umývadlovej batérii. Len je azda ešte vhodnejšie namontovať batériu na drez pred jeho montážou do kuchynskej linky, pretože pod jej doskou býva naozaj málo priestoru na prácu.

  


Postup

 1. Vybalíme drezovú armatúru a skontrolujeme jej kompletnosť. 
 2. Prívodné hadičky a fixačné skrutky naskrutkujeme do otvorov na spodnej strane batérie, armatúra má mať zospodu tesnenie. 
 3. Batériu zasunieme zvrchu do pripraveného otvoru v kuchynskom dreze. 
 4. Zo spodnej strany nasunieme fixačnú kovovú aj gumovú podložku. 
 5. Naskrutkujeme matice a ich dotiahnutím armatúru pevne upevníme. Až potom drez zamontujeme do pripraveného otvoru v doske kuchynskej linky. 
 6. Zapojíme prívodné hadičky armatúry na rohové ventily. Prevlečnú maticu s tesnením mierne dotiahneme.
  


Stenová vodovodná batéria

Pripravíme si batériu na montáž, skontrolujeme úplnosť a to, či rozstup vývodov teplej a studenej vody zodpovedá zakúpenej armatúre. Do koncového skrutkového dielca prívodu vody najprv namontujeme vyrovnávací prvok, tzv. etážku, ktorá nám umožní vyrovnať prípadné drobné rozdiely rozstupov vývodov inštalácie a batérie. Súčasne umožní vyrovnať batériu do vodorovnosti. Závity etážky omotajte s konope, nastaviteľnými kliešťami alebo kľúčom zaskrutkujeme a nastavíme do potrebnej polohy. Vodorovnosť skontrolujeme pomocou vodováhy priloženej k horným stranám oboch etážok. Závity etážok musia vyčnievať nad povrch obkladu toľko, aby sa na ne dala nasadiť krycia ružica a zároveň naskrutkovať prevlečnú matica batérie. Na etážky nasadíme krycie ružice. Do prívodov batérie inštalujeme sitká, ktoré chránia batériu pred zanášaním a poškodením presných plôch guľového ventilu. Nezabudnime ani na tesnenie pod prevlečné matice. Teraz môžeme batériu namontovať. Chrómované prevlečné matice batérie naskrutkujeme najprv ručne a dotiahneme ich nastaviteľným kľúčom, príp. kliešťami chránenými špeciálnymi návlekmi alebo aspoň ochrannou vrstvou proti poškodeniu. Potom naskrutkueme sprchovaciu hadicu či rúrku – ak montujeme batériu do sprchovacieho kúta. Opäť pozor na tesnenie pod prevlečnou maticou. Na záver nastavíme páku batérie do strednej polohy a spustením naplno vyplavte všetky nečistoty. Pri práci nad umývadlom, vaňou alebo vaničkou sprchovacieho kúta je dobré si pod miesto montáže a miesto, kde si odkladáme náradie, položiť napríklad starý uterák, aby sme umývadlo alebo vaňu nerozbili alebo nepoškriabali.

  


Postup
 

 1. Vybalíme armatúru a skontrolujeme, či rozstupy prívodov súhlasia s rozstupmi vodovodnej inštalácie. 
 2. Batériu, zvlášť presné plochy guľového ventilu pákovej batérie, je nutné chrániť sitkami pred hrubými nečistotami vyplavenými z potrubia. 
 3. Etážky vyplníme prameňom konope na strane, ktorú budeme skrutkovať do prívodného potrubia, a konope natrieme fermežou. 
 4. Vyplnenú etážku naskrutkujeme pomocou nastaviteľných klieští alebo kľúča do skrutkovacieho dielca prívodného potrubia. 
 5. Rozstup naskrutkovaných etážok na oboch prívodoch vyrovnáme do správnej vzdialenosti a súčasne do vodorovnosti. 
 6. Na závit zaskrutkovanej etážky nasunieme kryciu ružicu. 
 7. Do prívodných otvorov vodovodnej batérie zasunieme ochranné sitká. 
 8. Batériu nasadíme na etážky a ručne pritiahneme obe prevlečné matice.  
 9. Prevlečné matice striedavo doťahujeme kliešťami alebo kľúčom vybavenými ochranou proti poškriabaniu chrómovaného povrchu batérie. 
 10. Nakoniec naskrutkujeme sprchovaciu hadicu alebo v prípade montáže batérie do sprchovacieho kúta rúru sprchy.
   


Náradie

 • vodováha
 • skladací alebo zvinovací meter
 • nastaviteľné kliešte
 • nastaviteľný kľúč
 • rúrkový kľúč číslo 9
 • pílka na kov
 • hrubý pilník

Materiál

 • vodovodná armatúra
 • rohový ventil
 • konope
 • fermež

V spolupráci s Baumax-om

Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.