kurit biomasou sa teraz oplati
Galéria (6)

Kúriť biomasou sa teraz oplatí

Vykurovať rodinný dom nie je lacná záležitosť. V našich klimatických podmienkach spotrebujeme na vykurovanie 60 až 80 % z celkovej energie dodanej do domácnosti. Pýtate sa, ako by sa dalo v tejto oblasti ušetriť? Prvým krokom je zabrániť zbytočnému úniku energie zateplením príbytku. Tým možno ušetriť až tretinu výdavkov na energiu. Druhým krokom je výber správneho spôsobu vykurovania. Čím sa v súčasnosti oplatí kúriť? Pomôžte si riešením z prírody a začnite vykurovať biomasou.

Galéria

Nahradenie fosílnych palív drevom má zmysel. Pri spaľovaní fosílnych palív sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo škodlivých látok, ktoré spôsobujú klimatické zmeny, kyslé dažde i znečistenie vôd. Nepriaznivý dopad na prírodu je viditeľný. Za rok totiž spotrebujeme také množstvo fosílnych palív, ako sa prírode podarí vyprodukovať za milión rokov. Navyše sa zásoby fosílnych palív podľa odhadov postupne zmenšujú, preto treba hľadať nové možnosti vykurovania.

Ekologický rozmer biomasy
Budúcnosťou ekologického bývania je predovšetkým využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dohoda 20/20/20, ktorú v apríli minulého roku prijal Európsky parlament, nariaďuje európskym krajinám do roku 2020 znížiť spotrebu energií o 20 %, znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 20 % v porovnaní s rokom 1990. Vhodnou náhradou fosílnych palív je biomasa. Jej využívaniu nahráva niekoľko faktorov – pravdepodobnosť zvyšovania cien plynu, tepelná nezávislosť, ale aj pohoda pri kozube. Nezanedbateľný je tiež ekologický rozmer tohto paliva. Spaľovanie biomasy je z hľadiska emisií skleníkových plynov neutrálne. Množstvo oxidu uhličitého vylúčeného horením je 40- až 50-krát menšie ako pri spaľovaní napríklad hnedého uhlia. Veľký význam má biomasa aj z hľadiska znižovania emisií síry. Obsah síry aj popola v biomase je v porovnaní s uhlím a ropou výrazne nižší.

Biomasa má čoraz viac priaznivcov
Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo, ktoré môže byť vo forme kusového dreva, peliet, štiepok či brikiet. V súčasnosti nie je na Slovensku problém s nedostatkom dreva, pretože každoročne dorastie v slovenských lesoch viac dreva, ako je možné využiť. Na jednu vykurovaciu sezónu potrebuje domácnosť v priemere 12 až 15 kubických metrov paliva. Závisí to od druhu stromu, z ktorého drevo pochádza. Hotové palivové drevo si možno zakúpiť od Lesov Slovenskej republiky alebo od viacerých komerčných firiem priamo na paletách.

Pre vysoký energetický obsah je veľmi výhodné zhodnocovanie drevného odpadu. Drevný odpad, ktorý sa vyprodukuje najmä v stavebníctve a v drevospracujúcom priemysle je vhodnou surovinou na výrobu alternatívnych biopalív, ako sú pelety a brikety. „Pelety prinášajú užívateľom pohodlie vo forme kombinácie efektívneho spaľovania s minimálnym únikom emisií do ovzdušia. Sú komfortným palivom s jednoduchou reguláciou vykurovania a nenáročným skladovaním. S jedným vreckom peliet, ktoré sa nasype do príslušného vykurovacieho spotrebiča, možno vykurovať aj niekoľko dní,“ hovorí Maroš Plško, technický riaditeľ Schiedel Slovensko. Navyše, 2 kg peliet nahradia až 1m3 zemného plynu.

Lacnejšie teplo
Biomasa si postupne nachádza čoraz viac priaznivcov. Okrem pozitívnych ekologických aspektov, ktoré vykurovanie biomasou prináša, existuje ďalší benefit pre domácnosť. Lacnejšie teplo. Ceny energií sa zvyšujú a mnohí sa presvedčili, že s biomasou možno ušetriť. Úspory sa pohybujú v desiatkach percent. Cena dreva totiž tvorí asi tretinu ceny plynu. Okrem toho dokážu súčasné kotly na biomasu svojou účinnosťou konkurovať aj moderným palivám. I keď počiatočné náklady na vykurovanie biomasou sú o niečo vyššie, investícia sa vráti v pomerne krátkom časovom horizonte. Navyše, kotly na biomasu si možno teraz, ale aj v  nasledujúcom roku zadovážiť vďaka štátnej dotácii veľmi výhodne. „Ministerstvo hospodárstva pripravilo návrh zákona o poskytovaní dotácií, v ktorom navrhuje pokračovať v poskytovaní dotácií pre domácnosti,“ informoval rezort hospodárstva. Záujemca môže získať od štátu dotáciu vo výške 30 % z ceny kotla, maximálne 1 000 eur. Doteraz ministerstvo schválilo 562 žiadostí na kotol na biomasu.

Komín s keramickou vložkou
V prípade, že sa užívateľ rozhodne vykurovať biomasou, musí si okrem vykurovacieho spotrebiča, zadovážiť aj kvalitný komín. Komíny pre spotrebiče na tuhé palivá musia mať predovšetkým tesný prieduch. Pri spaľovaní pevných palív totiž teplota pri vyhorení sadzí dosahuje 1 000 až 1 300 °C. Tradičné komíny sú náchylné na tvorbu trhlín, v dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú. Na vykurovanie biomasou sú svojím konštrukčným zložením uspôsobené komínové systémy s keramickou vložkou. „Väčšina najlacnejších, najvýhodnejších a „konkurencieschopných“ komínov je pri kúrení tuhým palivom nedostatočne odolná. Ich nižšia odolnosť spôsobuje, že sa pri vyhorení sadzí stávajú nebezpečným prvkom stavby. Naopak kvalitná keramická vložka dokáže odolať tepelnej záťaži, ktorá vzniká pri vyhorení sadzí, má dlhšiu životnosť a je vhodná pre všetky typy palív,“ zdôrazňuje Maroš Plško.

Univerzálnosť komína je pre dom prednosťou
Pocit bezpečia, slobody a pohodlia prinesie do domu univerzálny komínový systém. Pri univerzálnych komínoch sa možno kedykoľvek rozhodnúť, čím chce užívateľ kúriť. Trh ponúka množstvo účinných a energeticky úsporných spotrebičov, ale aj niekoľko druhov fosílnych a obnoviteľných palív, z ktorých si stačí vybrať ten správny. Aj keď v súčasnosti domácnosť vykuruje plynom, prestup na biomasu je pri univerzálnych komínoch jednoduchý. „Na rozdiel od tradičných komínov si moderné komínové telesá nevyžadujú enormnú prestavbu ani vyvložkovanie komínového prieduchu,“ hovorí Maroš Plško. Ak užívateľ nedisponuje moderným komínovým systémom musí zvyčajne ostať pri vykurovaní jedným typom paliva, prípadne pristaviť fasádne komínové teleso. To však niečo stojí a navyše dôjde k narušeniu celkového architektonického vzhľadu stavby. Vykurovanie biomasou prináša užívateľovi výhody najmä v prípade vhodne zvolené vykurovacieho spotrebiča a kvalitného komína.

Foto: Schiedel 
ZDROJ: Schiedel Slovensko spol. s r.o.

  1. Joji says:

    Stačí komín s azbestovou rúrou, ktorá ma vnútri ešte rúru z pozinkovaného plechu.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.