Rozumná alternatíva pre nízkoenergetické domy je stavebný systém DURISOL

rozumna alternativa pre nizkoenergeticke domy je stavebny system durisol

Pre nízkoenergetické stavby je optimálnym variantom stavebný systém DURISOL. Jeho výnimočné vlastnosti vyplývajú z jeho zloženia. Základnou surovinou na jeho výrobu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (tvorí až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty.  

Budovy z Durisolu sa dajú stavať veľmi rýchlo. Pri stavbách s jednoduchými pôdorysnými tvarmi je možné za deň zhotoviť jedno celé podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho, pričom výplňový betón ich dômyselne previaže a zároveň zaručí výbornú statiku celej konštrukcie. Ani pri viacpodlažných stavbách nie je potrebný skelet, čo stavebníkovi výrazne zlacňuje stavbu. Obvodové tvarovky hrúbky 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou – polystyrénom Neopor – dosahujú hodnotu tepelného odporu neomietnutého muriva R = 4,38 m2.K/W. Keďže tvarovky Durisol sú nesiakavé, zachovávajú si nemennú hodnotu tepelného odporu aj počas zvýšenej vlhkosti v okolí konštrukcie. Pórovitosť povrchu tvaroviek zaručuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový betón, okrem funkcie akumulácie tepla, zabezpečuje zároveň dobrú nepriezvučnosť stien z durisolových tvaroviek. 
Kompletný sortiment ekologických tvaroviek Durisol zahŕňa okrem základných aj univerzálne tvarovky, z ktorých ľahko vyhotovíte ostenia, nárožia či preklady. Novinkou v sortimente tvaroviek Durisol sú akustické tvarovky s pridaním piesku, ktoré sú určené predovšetkým na medzibytové nosné a nenosné steny. Piesok zvyšuje celkovú objemovú hmotnosť tvaroviek, čím je zaručená ich vyššia nepriezvučnosť. 
Ďalšou dôležitou vlastnosťou Durisolu je schopnosť difúzie vodných pár. Táto vlastnosť zabezpečí optimálnu zdravú vnútornú klímu bez rizika vzniku plesní v konštrukcií steny. Durisolové tvarovky sa vyznačujú okrem uvedených vlastností aj vysokou požiarnou odolnosťou, jednoduchou a rýchlou realizáciou a v neposlednom rade sú cenovo veľmi výhodné. 
 
 
Výhody stavebného systému Durisol:
 
PRÍRODNÝ – Optimálna klíma je zaručená vhodnou skladbou muriva Durisol z hľadiska difúzie vodnej pary. Drevo ako biologický stavebný materiál zabezpečuje svojimi vlastnosťami pre človeka prirodzené bývanie. 
HREJIVÝ – Drevo, ktoré tvorí až 90 % objemu tvaroviek Durisol, zabezpečuje príjemné a najzdravšie bývanie. Mineralizáciou sa drevná štiepka zušľachťuje, čím Durisol získava odolnosť proti poveternostným vplyvom, soliam a vode. Cement spolu s minerálmi zabezpečuje jeho nehorľavosť. Súčasťou obvodových tvaroviek je polystyrén rôznej hrúbky podľa jednotlivých typov, ktorý garantuje veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu. 
VARIABILNÝ – Tvarovky Durisol umožňujú akúkoľvek variabilitu v projektovaní. V miestach, kde nevyhovuje modul 50, resp. 25 cm, sa dajú tvarovky prirezať priamo na stavbe na akékoľvek rozmery a tvary. 
HOSPODÁRNY – Vzhľadom na minimálnu prácnosť a celý sortiment nadokenných, naddverových, rohových, polovičných, osteňových a vencových tvaroviek je výstavba podstatne rýchlejšia ako u klasických stavebných materiálov. 
JEDNODUCHÝ – Stavanie so systémom Durisol si nevyžaduje vysoké nároky na stavebnú odbornosť. Tvarovky sa ukladajú nasucho štyri rady na seba. Nasleduje zalievanie výplňovým betónom, čo možno pri stavbách rodinných domov robiť ručne a pri väčších stavbách mechanizovane dopravným čerpadlom. 
PRÍJEMNÝ – Pórovitosť materiálu a výplňový betón v tvarovkách Durisol tvoria najdokonalejšiu izoláciu proti hluku, steny z Durisolu majú preto najvyššie hodnoty nepriezvučnosti. 
 
V súčasnosti ľudia pristupujú k otázke ekológie a ochrany životného prostredia s oveľa väčším dôrazom. Vzhľadom na takmer bezodpadovú technológiu pri výrobe štiepkocementových tvaroviek nedochádza k zaťaženiu životného prostredia. Štiepkové tvarovky prispievajú k ochrane životného prostredia, ktoré je základom zdravého bývania. Všetky nepriaznivé vplyvy, ktoré znečisťujú životné prostredie, ako aj zvyšovanie hluku, negatívne vplývajú na zdravie ľudí, preto je najlepší stavebný systém Durisol zabezpečujúci zdravé a tiché bývanie.  

Text: LEIER Baustoffe SK s.r.o.  –> 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.