Rady pri stavbe kozuba I

rady pri stavbe kozuba i

Pri výstavbe rodinného domu sa takmer vždy ráta s kozubom ako s doplnkovým zdrojom vykurovania. Klasické, tzv. otvorené kozuby sa stavajú len výnimočne. Oveľa čistejšiu a ekonomickejšiu prevádzku poskytujú kozuby vybavené modernou kozubovou vložkou. Obstavbou vložky môžeme v našom obytnom priestore vyčariť neopakovateľnú domácu atmosféru.

Kozubové vložky sú charakterizované ako vnútorné vstavané spotrebiče s uzavretým ohniskom. Podľa prevedvyhotovenia ich delíme na jednoplášťové, dvojplášťové a kozubové vložky z teplovodným výmenníkom. Jednoplášťové kozubové vložky sú svojím prevedvyhotovením určené prena príležitostné vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované. Dvojplášťové umožňujú prikurovanie priestoru s krozubovou vložkou s možnosťou odovzdávania časti tepelnej energie do susedných priestorov teplým vzduchom. Kozubové vložky s vodným výmenníkom umožňujú prikurovanie a vykurovanie vodným vykurovacím systémom a ohrevprípravu teplej úžitkovej vody. Kozubové vložky sú spravidla určené prena prevádzku s občasným prikladaním paliva, a prerušovanou prevádzkou, avšak na trhu sú však aj vložky, ktorými možno celoročne vykurovať malý rodinný dom. V kozubových vložkách sa ako palivo používa suché dreveo a drevené brikety, ktorých vlhkosť nesmie presiahnuť 20 % (niektorí výrobcovia vložiek uvádzajú 15 %).

Materiál
Kozubové vložky sú montované alebo zvárané z oceľových plechov, prípadne súa jednotlivé dielce odlievanéjú z liatiny. Liatinové sa pre svoju akumulačnú schopnosť a odolnosť proti plameňu sú cenenéia vyššie. Ohnisko krbkozubových vložiek je osadené žiaruvzdornými materiálmi (vermikulit, šamot, liatona/liatina?), oceľovým alebo liatinovým roštom a vymeniteľným deflektorom umiestneným nad kúreniskom. Dvere krbkozubových vložiek sú vybavené žiaruvzdornými keramickými sklami a ich konštrukcia ich umožňuje otvárať v horizontálnom smere doľava, doprava, resp. posúvaním do bočných strán alebo nahor. Súčasťou krbkozubových vložiek je vyberateľný popolník. Vložky s teplovodným výmenníkom môžu byť pripojené na otvorený alebo uzavretý teplovodný systém a pracovať môžeu v sústave s núteným obehom vody alebo v gravitačnej vykurovacej sústave. Na vstup a výstup vody sú vybavené nátrubkami so závitom.
–>
Umiestnenie
Vložka musí byť postavená na pevnej podložke so zodpovedajúcou nosnosťou, najlepšie na betónovej alebo inej pevnej nehorľavej doske. Pri inštalácii na podlahu z horľavej hmotlátky je nutné spotrebič umiestniť na izolačnú podložku z nehorľavého materiálu, presahujúcu pôdorys spotrebiča o 800 mm v smerue sálania a 400 mm v ostatných smeroch. Vložka nesmie byť pevne spojená so stavbou, ale musí byť nainštalovaná tak, aby bola zaistená jej dilatácia vložky (odporúčame 5 mm).

Na správne používanie vložky je nevyhnutná obstavba. Obstavbou vložky sa vložka takmer celkom zakryje a opticky sa dosiahne vzhľad klasického kozuba. Viditeľná je len malá časť z prednej strany vložky. Za sklenými dvierkami možno pozorovať plameň a možno nimi prikladať palivo. Medzi telesom vložky a obstavbou je v čelnej časti dilatačná medzera asi 5 mm. Povrch obstavby je príjemne teplý, nie však nebezpečne horúci. Vnútri obstavby vznikne tzv. teplovzdušná komora. Je nevyhnutné aby bola vetraná, pretože takto sa ohriaty vzduch z nej dostane do iných častí interiéru. Vetrá sa pomocou regulovateľnej vetracej mriežky. Jej hHorná hrana jej otvoru musí byť najmenej 450 mm pod stropom teplovzdušnej komory. Do priestoru teplovzdušnej komory musí byť zaistený prístup na kontrolu a čistenie dymovodu. Plášť teplovzdušnej komory musí byť z nehorľavých materiálov a na vnútornej strane tepelne izolovaný. Izolácia a použité stavebné prvky musia byť z materiálu, z ktorého sa vplyvom tepla neuvoľňujú zdraviu škodlivé látky. Z teplovzdušnej komory sa teplý vzduch rozvádza po celom dome, najčastejšie pomocou ventilátora, flexibilných potrubí z hliníka a vetracích mriežok s regulovateľným prietokom vzduchu.

Ľahká alebo ťažká
Pod ľahkou obstavbou sa rozumie konštrukcia, ktorá neakumuluje teplo. To znamená, že všetko teplo, ktoré vložka alebo piecka vyrobia, sa ihneď dostane z teplovzdušnej komory do interiéru, odkiaľ sa môže prievanom ľahko stratiť do exteriéru. Vyrobené teplo sa potom môže akumulovaťuje nanajvýš v stenách miestnosti. Ak sú z ľahkých materiálov, zanedlho po vyhasnutí ohňa sa interiér ochladí.

Tento typ obstavby je už prekonaný. S érou zateplenia sa prejavujú jeho nevýhody. Počas vykurovania je v miestnosti neúmerne teplo. Vyhovoval v nezateplených a neutesnených domoch, potreboval však dosiahnuť veľké výkony – niekedy aj 12 kW a úmerne tomu aj množstvo dreva. Dodnes sa ponúkajú vložky s veľkými výkonmi, hoci ich éra už doznela. Renomované firmy už vyvíjajú vložky či pece pre moderné zateplené domy s výkonom do 3 kW.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteText: Ing. Vladimír Institoris, Gas Komplet, HAKR Company,

Foto a kresby: autor, Stanislav Botur, Roman Magáň, Schiedel

Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.