Praktické a užitočné informácie o stavbe domu od základov až po strechu. Inšpirujte sa zaujímavými tipmi, odporúčaniami a odbornými radami.

ako vytvorit kvalitne murivo

Ako vytvoriť kvalitné murivo

 Či už sa chystáme stavať, pristavovať, alebo rekonštruovať, musíme si najprv vybrať medzi viacerými druhmi murovacích materiálov, ktoré nám stavebný trh ponúka. Môžeme si zvoliť pálenú tehlu, pórobetónové tvárnice, štiepko-cementové alebo vápenno-cementové tehly. Nezabúdajme však, …
vymena stareho dreveneho nabytku

Výmena starého dreveného nábytku

 Životnosť nábytku definujeme ako časový úsek, počas ktorého by mal vyhovovať funkčným, technickým a estetickým požiadavkám v predpokladaných podmienkach použitia. Fyzickú životnosť určíme na základe technického stavu, morálna životnosť sa viaže na estetickú stránku a …