Otestujte sa a vyhrajte! Viete všetko o modernom zatepľovaní?

Otestujte sa a vyhrajte! Viete všetko o modernom zatepľovaní?

Hrajte o 3 kávovary s odborníkom na zatepľovanie Knauf Insulation. Ak sa do 15. decembra 2014 otestujete a vyplníte správne dotazník, budete zaradení do žrebovania o 3 kávovary Tchibo Cafissimo Picco.

Nápoveda:

1. Pre kvalitu zateplenia nie je dôležitá len hrúbka izolantu, ale aj jeho schopnosť tepelne izolovať, ktorá sa vyjadruje koeficientom tepelnej vodivosti λ (lambda). Čím je táto hodnota nižšia, tým účinnejšie materiál izoluje. Kým ešte pred pár rokmi sa toto číslo pohybovalo okolo 0,04 W/(m . K), dnes moderné izolačné materiály ponúkajú oveľa nižšie hodnoty. Tým, ktorí vyžadujú naozaj kvalitné zateplenie, odporúčame vybrať si práve z týchto produktov.

2. Ak máte záujem o zdravé bývanie, na trhu môžete nájsť aj ekologickú minerálnu vlnu, ktorá sa používa do šikmých striech, stropov a vnútorných priečok. Jej dobrú ekologickú vizitku vytvára aj fakt, že suroviny na jej výrobu tvorí približne 85 % recyklovaného skla a ako spojivo sa používajú materiály na báze prírodných materiálov bez fenolov a formaldehydu. 

Táto ekologická izolácia sa vyrába na báze ECOSE® Technology a v porovnaní s klasickými izoláciami prispieva k dobrej kvalite vzduchu v interiéri. Unikátnosť materiálu potvrdzuje prestížne ocenenie, zlatý medzinárodný certifikát kvality vnútorného ovzdušia EUROFINS GOLD – ekologická minerálna izolácia s ECOSE® Technology od Knauf Insulation spĺňa najprísnejšie limity.

3. Sklená minerálna vlna alebo „vata“, ako sa niekedy ľudovo nazýva, sa rozvlákňuje z drveného skla a kremičitého piesku pri teplote zhruba 1 450 °C. Vďaka svojej štruktúre z pružných vlákien je vhodná predovšetkým na miesta, kde je potrebné dokonale vyplniť členitý priestor. Takými sú napríklad šikmé strechy, stropy, vnútorné deliace steny a odvetrané fasády. Zabezpečuje vynikajúcu nepriezvučnosť konštrukcií, ale jej použitie sa odporúča v stavebných častiach, ktoré nie sú mechanicky zaťažované. Tento druh izolácie spoznáte podľa typického balenia v rolkách. Rolované izolácie majú veľkú výhodu v tom, že sa nimi na dobre manipuluje, či už pri preprave, alebo pri samotnej aplikácii. K tomu značne prispieva aj fakt, že izolácia v rolkách je komprimovaná.

4. Zateplenie obvodových stien každého domu si vyžaduje individuálny prístup. Stav budovy posúdi skúsený stavebný odborník, ktorý navrhne typ a hrúbku izolačného materiálu. Najčastejšie sa na zateplenie obvodových stien používajú fasádne dosky z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Ak chcú majitelia okrem energetických úspor získať aj ďalšie výhody, ako kabát svojho domu volia minerálnu vlnu, ktorá im okrem úspor pri vykurovaní prinesie hneď niekoľko pozitív naraz. Minerálna vlna výborne pohlcuje vonkajší hluk. Na dosiahnutie útlmu hluku obvodovej steny je minerálna vlna ideálnym riešením.

Minerálne dosky tiež účinne chránia budovu pred požiarom, pretože tento materiál nehorí ani nešíri plameň. Vlákna majú aj výbornú priepustnosť vodných pár, čím stena domu získa priedušnosť a dom „dýcha“. V neposlednom rade majú minerálne izolácie takmer nulovú tepelnú rozťažnosť, čo znamená, že výkyvy teplôt nespôsobujú na fasáde žiadne tvarové zmeny. 

Viac informácií o výrobkoch nájdete na www.knaufinsulation.sk.

Kávovar

Vyhrajte tento skvelý kávovar!

Podmienky súťaže:

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Sprostredkovateľom je JAGA GROUP s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne 20.11. – 15.12. 2014 na www.uss.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vyplniť dotazník uverejnený na www.uss.sk
5. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien zverejnených v súťaži (3y kávovar Tchibo Cafissimo PICCO, farba: Blue Wave).
6. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP a ani rodinný príslušník zamestnancov.
7. Použité fotografie cien sú ilustračné.
8. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
12. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
13. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
15. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
16. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
17. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
18. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
19. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

 1. Anonym says:

  A kedy si vyhlasovatel tejto súťaže naštuduje, že zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov je už neplatný a je nový č. 122/2014 a následný č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a teda vydanie súhlasu podľa stareho zakona sa považuje za neplatné ?

  1. Admin says:

   Dobry den,
   ospravdelnujeme sa, nedopatrenim sme uverejnili podmienky bez zapracovanej akutalizacie. uz by malo byt vsetko v poriadku.

   S pozdravom admin.

 2. Pavol Marek says:

  Bez komentára

 3. LUBOMIR says:

  velmi dobra izolacia

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje