Domy s takmer nulovou spotrebou môžu čerpať dotácie až 8000 eur

Zdroj: Xella

Ytong ponúka niekoľko riešení, ktoré týmto podmienkam vyhovejú. Slovenská vláda podporila dotáciou stavebníkov rodinných domov, aby ľahšie splnili nové predpisy po roku 2020, kedy bude nutné stavať iba domy s takmer nulovou potrebou energie. Od mája vstúpi do platnosti novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorá umožní stavbníkom žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby o dotáciu až vo výške 8000 eur pre budovy, ktoré týmto novým predpisom zodpovedajú.

Žiadosti môžu podať majitelia rodinného domu na území Slovenska, ktorých stavba splní požiadavky na energetickú hospodárnosť s takmer nulovou potrebou energie, bola skolaudovaná po 31.decembri 2014, celková plocha je maximálne 200 m² a zároveň nehnuteľnosť používajú iba na bývanie.

Cieľom tejto podpory je prispieť k tomu, aby na Slovensku rástli domy budované s ohľadom na ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu bývania. Systém Ytong je na tento trend pripravený už niekoľko rokov. Stavebníkom preto ponúka niekoľko ucelených riešení, ako taký dom postaviť vrátane detailov. V otázkach materiálového riešenia tiež poskytuje odborné poradenstvo – v každom regióne zákazníci nájdu odborných poradcov, ktorí im pomôžu a odporučia stavebné riešenie, ktoré im umožní získať dotáciu.

www.ytong.sk