rozmnožovanie paviniča

Záhrada
Ako zachrániť suchý pavinič

Každý rok máme betónový plot krásne obrastený paviničom trojlaločným. Tento rok v júni však začali z ničoho nič listy vädnúť, potom úplne vyschli. Šlo to rýchlo. Nepostihlo to však celý obrast, no i tak to pôsobí veľmi nepekne. Máme vystrihať, odstrániť uhynutý obrast alebo počkať, či sa na rok nespamätá? A ako sa dá rozmnožiť pavinič? Dá sa aj teraz na jeseň? (Martina D., Bratislava)

Kde sa diskutuje