konferencny stolik do obyvacky za 57 eur
Galéria (30)

Konferenčný stolík do obývačky za 57 eur

ZA JEDINÝ VÍKEND si môžete do svojej obývačku vyhotoviť nový stolík. Vďaka ozdobám sa stane neprehliadnuteľným. Vertikálne latky osadené v bočných paneloch stolík vyľahčujú a hĺbkové odsadenie dielov pôsobí plasticky.

Galéria

konferencny stolik do obyvacky za 57 eur 1908 big image
43 thinkstock stolik uvodna big image
27 milangigiel stolik27 big image
26 milangigiel stolik26 big image
25 milangigiel stolik25 hk big image
24 milangigiel stolik24 big image
23 milangigiel stolik23 big image

Naplánujte si tento projekt na víkend.
Mnohé operácie totiž vyžadujú čas – napríklad keď lepidlo, voda, moridlo alebo fermež schnú. Keďže tento čas sa nedá využiť pri práci na iných častiach konferenčného stolíka, môžete prácu v stolárskej dielni prestriedať s inými činnosťami vo svojom dome, prípadne ho môžete stráviť s rodinou.

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL    57 €
doma lepená škárovka    18 €
1 500 × 600 × 28 mm
doma lepená škárovka    14 €
1 300 × 500 × 20 mm
suchý smrekový hranol    2 €
50 × 50 × 2 000 mm
suché smrekové dosky    11 €
hrúbka 22 mm
brusivo    4 €
lepidlo na drevo    2 €
vodové moridlo    2 €
napúšťacia fermež    3 €
bavlnené handričky    1 €

NÁRADIE A POMÔCKY
stolová píla
pokosová píla
hobľovačka s prepúšťačkou
dlabačka
pásová brúska
oscilačná brúska
štetec

PRACOVNÝ POSTUP

1. HOBĽOVANIE

Suché dosky na rám stolíka (22 mm) opracujte na hrúbkovačke na hrúbku približne 18 až 20 mm. Dosku, z ktorej budete vyrábať ozdobné priečniky, nahrúbkujte na 16 mm.

2. HRANOLY

Narežte z masívu materiál na nohy, ktoré budú mať po ohobľovaní prierez 45 × 45 mm. Dajte pozor, aby steny boli na seba kolmé. Pomôžte si stolovou pílou.

3. HRANY

Orežte bočné strany dosiek. Kontúry dosiek zbavte zakrivení, ktoré by sa mohli preniesť do rezaných dielcov. Ostrý kotúč je pre čistý a hladký rez kľúčový.

4. BRÚSENIE

Odstráňte vlnkovanie zanechané hobľovačkou a vytypujte problémové časti. Označte si ich ceruzou. Pomôže vám to pri plánovaní umiestnenia jednotlivých dielov.

 

DOBRÉ RADY

ŠKÁROVKOVÉ PANELY
Rub stolovej dosky zo škárovky pri bežnom pohľade nevidieť. Preto možno pri výrobe ušetriť a skryť chyby reziva na rubovej strane. Dôležité však je, aby všetky povrchové úpravy meniace prestupnosť pár boli uskutočnené na oboch stranách. V tomto projekte to znamená, že moriť budete iba pohľadovú stranu, ale fermežou napustíte aj rub.

POKOSOVOU PÍLOU

Ak šírka panela presahuje kapacitu pokosovej píly, každý rez môžete uskutočniť na dvakrát. Pásovou brúskou sa vám podarí zarovnať opílené hrany.

MASÍV PRACUJE
S meniacou sa vlhkosťou mení drevo svoje rozmery. Preto je dôležité ponechať v drážke na spodnej polici priestor na zmenu jej šírky. Rovnaké pravidlo platí aj pri pomocných latkách pripevnených k rubovej strane stolovej dosky. Nelepte ich, upevnite ich voľným spojom.

ĎALŠIE KUSY NÁBYTKU
Projekt si prispôsobíte svojim potrebám bez veľkých prepočtov. K reprezentatívnemu konferenčnému stolíku si môžete v rovnakom dizajne vyrobiť stolík pod televízor s policou na set-top boxy.

KOMPATIBILNÉ STOLÍKY
Pôsobivé je aj trio stolčekov so štvorcovým pôdorysom, ktoré možno zasunúť jeden do druhého. Ak spodnú policu vymeníte za jeden pozdĺžny priečnik, získajú potrebnú stabilitu.

ORNAMENTY
Drobnou obmenou pri väčších stolíkoch je náhrada strednej ozdobnej latky za širokú, s trojnásobnou šírkou. Do nej môžete lupienkovou pílou vyrezať priezor v tvare ornamentu, ktorým možno stolík priblížiť k zvyšku interiéru.

POZOR NA KRYCIE FARBY
Nepohrávajte sa však s krycími farbami a nesnažte sa vymeniť kresbu dreva za niektorú z moderných povrchových úprav. Z fantastického stolíka sa razom stane nevzhľadný nepodarok.

 

5. ROZMIETANIE

Rozmietnite (pozdĺžne rozrežte) dosky na laty so šírkou 58 a 38 mm na rám stolíka. Rezerva 3 mm pri rozmietaní zabezpečí ďalšie presné dopracovanie rezov.

6. ŠÍRKA

Opakovaným rezom na stolovej píle alebo hobľovačkou zúžte laty na finálnu šírku 55 a 35 mm. Len bočné strany kolmé na čelá dosiek vytvoria presné čapované spoje.

7. KRÁTENIE

Skráťte laty podľa rozpisu, najlepšie na pokosovej píle. Na dosiahnutie rovnakých dĺžok použite doraz na píle. Odrezky si odložte.

8. OHRANIČENIE ČAPOV

Ohraničenia budúcich čapov urobte stolovou pílou. Tie sa budú vkladať do dlabov so šírkou 10 mm. Pri pílení použite doraz a priečne pravítko alebo vodiaci vozík.

9. ČAPOVANIE

Orežte čapy. V tom vám pomôže vodiaci vozík stolovej píly. Ak máte spodnú frézu s čapovacím vozíkom, pôjde vám to rýchlejšie od ruky. Svoju prácu skontrolujte posuvným meradlom.

10. NOHY

Z hranola narežte štvoricu nôh s prierezom 45 × 45 mm a s dĺžkou 42 cm. Vyberajte časti masívu, ktoré neobsahujú hrče v mieste budúcich dlabov. Dbajte na pravouhlosť rezov.

–>

11. ROZVRHNUTIE DLABOV

Poukladajte si diely bočníc na seba. Prirovnajte líca k sebe a tenkou ceruzou zakreslite línie dlabov. Ak nastane kolízia s hrčou, diel otočte alebo zameňte s iným.

12. DLABANIE

Vytvorte dlaby so šírkou 10 mm s dôkladnou presnosťou. Pozor pri spodných čapoch nôh, nevyrobte omylom žiaden navyše. Použite hornú frézu alebo dlabačku.

 

ČAPOVANÉ SPOJE

ČAPY BEZ NÁMAHY

Výroba čapovaných spojov sa zväčša nezaobíde bez vhodného dielenského vybavenia. Čapy narežete s minimálnym úsilím na stolovej píle sériou postupných rezov. Ak môžete vymeniť rezný kotúč za širší drážkovací, ušetrí to mnoho času.

Vyrobte si na tento účel jednoduchú pomôcku vo forme krátkeho pojazdného vozíka. Na rovnakú dĺžku čapov použite zarážku pripevnenú priamo k stolu píly. Pokosová píla, ktorá umožňuje nastaviť pevnú hĺbku rezu, spraví podobnú službu. Pri výrobe početných čapov je vhodná stolová spodná fréza s čapovacím vozíkom.

DLABY PODĽA VYBAVENIA

Na výrobu dlabov potrebujete zanorovaciu ručnú hornú frézku s pomôckou na dlaby alebo dlabačku, ktorá je bežnou súčasťou mnohých multifunkčných hobľovačiek. Ich úlohou je vyrobiť sériu okrúhlych otvorov a následne ich spojiť do súvislého dlabu. Pomôcť si môžete aj stojanovou vŕtačkou s následným dočistením dlabov dlátom alebo špeciálnym nadstavcom na výrobu obdĺžnikových dlabov s ostrými hranami.

Každý dlab musí mať hĺbkovú rezervu na prebytočné lepidlo a musí byť iba taký tesný, aby sa čap dal rukou zasunúť až na doraz. Pri podvihnutí nesmie čap vypadnúť. Kým drobný úskok smerom nahor či nadol projekt nezmarí, odklon od osi dlabu môže byť problémom. Ak nemáte náhradný kus na opravu, vyplňte chybný dlab masívom. Drevená zátka vo veľkosti čapu problém vyrieši. Potom urobte nový dlab.

ÚPRAVA NA MIERU

Vždy je jednoduchšie prispôsobiť čap dlabu ako naopak. Odlamovacím nožom možno zaobliť tvar čapov alebo zmeniť ich výšku v takom rozsahu, aby sa dali posunúť o kúsok smerom nahor alebo nadol.
Ak je čapovaný spoj pritesný, obrúste čap brúskou alebo rašpľou. Ak je spoj príliš voľný, nalepte na čap kúsok dyhy, ktorá vyplní chýbajúci priestor. Nikdy tento nedostatok čapu neriešte väčším množstvom lepidla, najmä v prípade, že ide o konštrukčný prvok s veľkým zaťažením.

 

13. ÚPRAVA

Čapy prispôsobte dlabom. Zaoblite ich konce a prispôsobte hrúbku. Pozornosť sústreďte na čapy stretávajúce sa v rohoch nôh. Kvôli pevnosti vytvarujte ich konce.

14. KONTROLA

Zložte nasucho oba bočné dielce a skontrolujte zarovnanie vrchnej priečky s nohami a dosadnutie čapov. Zúžením čapu možno na milimetre upraviť pozíciu dielov.

15. DRÁŽKA

Do spodných priečnikov vyfrézujte drážku na vloženie police. Mala by byť hlboká 7 mm. Väčšia šírka s rezervou 1 až 2 mm umožní pohyby dreva pri kolísaní vlhkosti.

16. BRÚSENIE

Obrúste značky od ceruzy a precízne vyhlaďte povrch dielov. Brúsna hubka s gritom 220 je ideálnym nástrojom, ak sa rozhodnete pre povrchovú úpravu napúšťaním.

17. PREDPRÍPRAVA

Povrchy dielov navlhčite rozprašovačom s čistou vodou. Penovou špongiou s jelenicovým poťahom rovnomerne rozotrite kvapky, aby povrch masívu získal rovnomerný zamatový lesk.

18. MORENIE

Vodové moridlo nanášajte handričkou zo širokého téglika na vopred namočený povrch. Dlhými ťahmi zaistite rovnomerné krytie pigmentom. Snažte sa vyrovnať intenzitu zafarbenia.

19. BOČNÉ ZOSTAVY

Do dlabov štetcom štedro naneste lepidlo. Čapy potiahnuté jemnou vrstvičkou lepidla zasuňte do dlabu. Obe zostavy upevnite do zvierok a prekontrolujte ich pravouhlosť.

20. POLICA

Orežte (formátujte) škárovku na presný tvar. Jej šírka je 39,8 cm, dĺžka je 87 cm + dvojnásobok odsadenia od línie nohy + dvojnásobok hĺbky drážok.

21. VLOŽENIE

Po povrchovej úprave vložte policu do drážky a nasucho skontrolujte zostavu. Ak ste pochybili pri výpočtoch, ešte môžete skrátiť panel alebo upraviť dĺžku priečnikov.

22. ZLEPENIE

Zlepte rám bez toho, aby ste nanášali lepidlo do drážok na policu. Skontrolujte pravouhlosť. Použite priečnu zvierku. Nohy pritiahnite k sebe – hoci aj popruhovou zvierkou.

23. ZAISTENIE

Posuňte panel do stredu, aby zostala medzi ním a nohou milimetrová medzera. Navŕtajte vodiaci otvor a vtlčte doň kolársky klinec 40 mm s úzkou hlavičkou (tzv. wagnerka).

24. FORMÁTOVANIE

Orežte (formátujte) dosku – v našom prípade stolovej – na želané rozmery. Upravte najprv šírku, potom ju skráťte (šírka ani dĺžka nie sú presne stanovené).

25. UPEVNENIE

Z odrezkov skráťte dve pomocné latky tak, aby boli o 2 mm kratšie ako medzera v ráme. Upevnite ich voľným spojom o stolovú dosku, aby vymedzili jej pozíciu vnútri rámu.

26. NAPÚŠŤANIE

Morené povrchy viackrát napustite handričkou namočenou v ľanovej fermeži. Prebytočný olej zotrite. Pred ďalším napúšťaním vyčkajte aspoň 10 hodín, aby olej zoxidoval.

27. AKLIMATIZÁCIA

Stolík nechajte niekoľko dní aklimatizovať. Veľké drevené dielce trochu zmenia svoj rozmer a vy môžete sledovať, či všetky rezervy, ktoré ste v spojoch nechali, sú dostatočné.

HOTOVO


pozn: ilustračný obrázok

ROZPIS DIELOV

MATERIÁL
panel stolovej dosky
1 ks, 560 × 30 × 1 450 mm

panel spodnej police
1 ks, 398 × 20 × 1 200 mm

pozdĺžny priečnik
2 ks, 55 × 20 × 1 170+2 čapy po 30 mm

bočný priečnik
4 ks, 55 × 20 × 400 + 2 čapy po 30 mm

vertikálna latka
6 ks, 35 × 16 × 205 + 2 čapy po 20 mm

pomocná latka

2 ks, 50 × 20 × 398 mm

Text, foto a realizácia: Milan Gigel, redaktor denníka SME
Kresby: Marián Varga

 1. MistrD says:

  pekne ste to napisali, no tie stroje, co su potrebne na vyrobu tohto stolika maju vacsinou iba v stolarskych dielnach a nie iba tak kazdy doma

  1. jan says:

   presne tak, toto je skôr už profesionálna výroba a nie domása!!!

 2. xyz says:

  – pre koho je tento clanok? ten, kto ma pozadovane vybavenie taketo clanky nepotrebuje. a ten, kto ich potrebuje, nema dostatocne vybavenie.- pokosovou pilou skracovat siroky panel ked mam cirkularku je zvlastne.- zaverecny obrazok nesedi s tym co sa vyrabalo. pouzite spoje /a asi aj material/ su tam ine.ale inak tu byvaju fajn clanky.

 3. fickofob says:

  v nadpise malo byť, že je to pre stolárskych učnov, a aj tak je to zbytočne komplikované a súčasne na hovno!!!!!

 4. Caligula says:

  stroje+čas+materiál= 600€

 5. Jakubek says:

  Pekne, tento vikend si to skusim. Uz dhsie ma zena nahana aby som jej dovybavil obyvacku

 6. Hovado says:

  ja by som to riesil jednoduchsie, namiesto capov a roznych dier pouzit klince

 7. Lppavlovics says:

  Ja som tiež taký kutil, iba stým rozdielom že všetko čo vyrábam ,tak iba na cilkulárke a s karboškou. 🙂

 8. bingos says:

  dobry chuj co toto napisal…

 9. jan says:

  no to by musel byť skutočný majster a a s kvalitným strojným vybavením aby si take niečo, aj keď sa zdá jednoduché, urobil!!!

 10. Anonym says:

  celkom dobre, len mi to robime na trochu lepších strojoch, a na tej pokoske ta 60cm škarovka nemá chybu, dobre som sa pobavil, nechcel by som vidieť tie urazy keby to robil lajik týmto spôsobom a zaujímalo by ma aký by bol skutočný výsledok :DD

 11. Anonym says:

  urcite to neni pre kutilov ale pre stolarov

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.