image 29422 25 v1
Galéria (60)

Staviame záhradný domček – 3. časť: Drevená terasa

Rozširuje záhradný domček a vytvára atraktívny priestor na trávenie voľných chvíľ. Vďaka rámovej konštrukcii s tesárskymi kovaniami je táto terasa extrémne pevná a prináša úsporu materiálu. Pokrytá je lacnými smrekovými doskami.

Galéria

Staviame záhradný domček - drevená terasa - 01_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 02_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 03_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 04_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 05_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 06_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 07_MilanGigelDomcekTerasa
Staviame záhradný domček - drevená terasa - 08_MilanGigelDomcekTerasa

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 2 dni
náklady: 753 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 753 €
bez povrchovej úpravy
• konštrukčný masív 260 €
smrekové hranoly 120 × 102 mm (210 €/m3), fošne s hrúbkou 51 mm (210 €/m3), smrekové dosky 145 × 30 mm (210 €/m3)
• zemné skrutky 315 €
skrutka napr. BAYO.S 600 (12,10 €/ks), predĺženie napr. BAYO.S 250 (7,20 €/ks), viečko napr. (BAYO.S 75 3,10 €/ks)
• spojovací materiál 113 €
vonkajšie trámové papuče 51 × 105 mm (0,90 €/ks), skrutky napr. Hapatec 5 × 70 mm (108,60 €/ks), stavebné klince čierne 80 mm (0,97 €/kg)
• napúšťadlo 65 €
napr. Primalex (32,35 €/5 l)

NÁRADIE A POMÔCKY
• príklepová vŕtačka
• vídiový vrták 30 × 100 mm
• akumulátorový skrutkovač
• kotúčová píla
• pokosová píla
• stolová píla
• horná fréza
• vodováha
• kladivá 

PRACOVNÝ POSTUP

1. NAPÚŠŤANIE
Nosné hranoly s predstihom napustíme, aby boli do hĺbky chránené pred hubami. Na 3 nátery budeme potrebovať 3 dni predstihu. 

2. TMELENIE
Všetky praskliny vyplníme pružným akrylátovým tmelom. Tým zabránime vode, aby cez terasu zatekala do jadra dreveného masívu.

3. ZAMERANIE
Vymeriame presný pôdorys terasy a murárskou šnúrou ho pomocou kolíkov vyznačíme. Preveríme pravouhlosť a rovnobežnosť strán. 

4. ROZMERANIE
Rozmeriame polohy zemných skrutiek. Krajné hranoly musia podopierať tak, aby ich vonkajšia línia sedela s pôdorysom terasy. 

5. VŔTANIE
Na každú zemnú skrutku predvŕtame do zeme otvor. Ten ju bude viesť pri zakrúcaní a pomôže odhaliť prípadné prekážky a problémy. 

6. SKLADANIE
Do zemnej skrutky zasunieme predlžovací nástavec. Ten je vybavený otvormi, ktoré umožňujú zakrúcanie skrutky roxorom alebo tyčkou. 

7. ZAKRÚCANIE
Zemnú skrutku vložíme do vodiaceho otvoru, rukou pritiahneme a potom začneme s jej zavŕtavaním. Snažíme sa dodržať kolmý smer. 

8. ÚPRAVY
Tam, kde nám pri práci prekáža trávnatý porast, ho zoškrabeme motykou. Získame tak čistý manipulačný priestor na ladenie osadenia. 

9. VODOVÁHA
Počínajúc najvyšším bodom v teréne, zemné skrutky vyrovnávame do vodováhy. Dlhšie vzdialenosti prenášame rovnou latou. 

10. VIEČKO
Na zemné skrutky nasadíme montážne viečka. Tie sú spojovacím prvkom medzi skrutkou samotnou a nosnými hranolmi rámu konštrukcie. 

11. NABITIE
V miestach, kde nedosadnú, im pomôžeme kladivom s veľkou hlavou. Vzájomný tvar sa prispôsobí a opätovná manipulácia sa zjednoduší. 

12. ZAMERANIE
Na zemné skrutky osadíme hranol tak, aby nám lícoval so šnúrkou. Hľadáme jeho najrovnejšiu stranu, posúvame ho po tŕňoch viečok. 

13. KOREKCIE
Tam, kde pre drobné prehnutie hranol nedosadá, uskutočníme potrebné korekcie. Skrutky je možné doťahovať nadol i odťahovať. 

14. KOPANIE
Ak sme prinízko, uskutočníme drobné terénne úpravy. Výkop zaistí, aby sa hranol nedotýkal vlhkej zeme a mal vetraciu medzeru. 

15. OSADENIE
Hranol osadíme na skrutky a v prípade potreby upravujeme terén ďalej. Smerom po svahu nadol nám postupne tieto povinnosti odpadnú. 

16. NABÍJANIE
Gumovým kladivom nabijeme hranol na tŕne. Tie nám uchytia viečko alebo vyznačia jeho polohu na ďalšiu montáž a kotvenie. foto: Milan Gigel

17. OTOČENIE
Hranol podvihneme a pootočíme. Hoci nám niektoré zo skrutiek kúsok uhli, viečko celou svojou plochou podopiera hranol a drží miesto. 

18. UPEVNENIE
Viečka fixujeme dvojicou tvrdených skrutiek. Od tejto chvíle máme na hranoloch pevné montážne body pre kotvenie rámu terasy do zeme. 

19. LÍNIE
Pokračujeme líniu po línii, aby sme pri zameriavaní vodováhy vychádzali nie zo skrutiek samotných, ale z hranolov. Tie nám musia vytvoriť rovinu. 

20. PREKÁŽKY
Tam, kde skrutky susedia s prekážkou, montáž ide o čosi pomalšie. Ak sa dá takýmto situáciám vyhnúť, urýchli to napredovanie. 

21. BETÓN
Betónový múrik ukrytý pod zemou nie je neprekonateľnou bariérou. Ustúpi pod hrotom pneumatickej zbíjačky a uvoľní cestu. 

22. ÚPRAVY
Miesto vyčistíme od kamenia, navŕtame pilotný otvor a použijeme dlhšiu skrutku alebo ďalšie predlžovacie nadstavce. 

23. DOLADENIE
Exponované miesto zasypeme kamenivom a zeminou. Dôležité je, aby skrutka držala pevne, zásyp môžeme rýchlo utužiť vodou z krhly.

24. VYROVNANIE I
Každý z hranolov dávame do váhy v jeho pozdĺžnej rovine. Merania robíme na viacerých miestach, hranoly nie sú nikdy rovné. 

25. VYROVNANIE II
Hranoly nám musia vo váhe sedieť aj medzi sebou. Premeriavame ich priebežne, drobné korekcie možno stále uskutočniť. 

26. NAŤAHOVANIE
Ak nám v hĺbke skala odkloní skrutku od roviny, treba ju narovnať. Popruhom ju zapáčime o pevný bod a škáru v zemi zasypeme kamenivom. 

27. SPÁJANIE
Viečka upevníme do zemných skrutiek. Skrutky s frézovacím hrotom plnia poistnú úlohu, rovnako vieme fixovať aj predlžovacie dielce.

28. ZAMERANIE
Šnúrkou zameriame konce hranolov. Namiesto zakresľovania línií uholníkom obkreslíme šnúru samotnú. To kompenzuje odklony. 

29. ZAREZANIE
Hranoly skrátime. Režeme po línii vo vzdialenosti 5 cm od rysky, aby nám zostal priestor na ukotvenie čelnej časti rámu. 

30. KOVANIE
K hranolom začneme upevňovať spojovacie kovanie. Tesárske papuče s vonkajším lemom vytvoria sedlo na zasunutie nosných priečnikov. 

31. ROZMERANIE
Pri montáži rozmeriavame 40 cm rozstupy. Tie sú určené pre krycie dosky s hrúbkou 30 mm a dostatočnou oporou proti prehýbaniu pri záťaži. 

32. KRÁTENIE
Z jednostranne omietnutých fošien si nakrátime materiál na priečniky. Každý meriame samostatne, aby sme dosiahli tesné uloženie. foto: Milan Gigel

33. ROZMIETANIE
Potrebné šírky rozmietame podľa laty na stolovej píle. Snažíme sa hľadať také šírky fošní, aby odkrojky neboli príliš široké. 

34. PRIMERANIE
Pred každou úpravou premeriame dĺžku medzi hranolmi zasunutím. Ak sme prikrátki, nájdeme miesto v niektorom inom rade. 

35. ZAOBLENIE
Papuče majú oblé dná, preto treba hranoly na spodných hranách zaguľatiť rašpľou. Je dôležité, aby nám vrchné hrany lícovali. 

36. ZUŽOVANIE
Ak je fošňa do 51 mm drážky priširoká, upravíme ju pásovou brúskou s pásom zrnitosti P40. S výkonnou brúskou je to otázka niekoľkých sekúnd. 

37. OSADENIE
Upravené priečniky nabíjame jeden za druhým a začíname tak tvoriť rámovú zostavu. Práca napreduje rýchlo, hneď vidno pokrok. 

38. UPEVNENIE
Montážne skrutky kombinujeme s klincami, aby boli závesy spoľahlivé. Kalené skrutky majú pevnosť, klince zasa tvárnosť. 

39. PREVIERKA
Rošt priebežne kontrolujeme vodováhou, aby sme odhalili drobné nepresnosti skôr, ako sa vymania z nášho dosahu. Chyby korigujeme. 

40. ČELÁ
Čelnú a zadnú časť roštu uzatvárame fošňami v šírke hranolov. Skrutkujeme ich z čelnej strany priamo do hranolov cez predvŕtané otvory.

41. NAPÚŠŤANIE
Biocídnym napúšťadlom ošetríme všetky priečniky. Celú noc môžu pod plachtou presychať, aby ráno dostali druhú vrstvu náteru.

42. VÝSTUHY
Čelá roštu zosilníme výstužami. Tie nám pomôžu zamedziť vykrúteniu, ale aj opraviť prehnutia v mieste veľkých hrčí. Pomáhame si zvierkami. 

43. VŔTANIE
Všetky turbo spoje treba predvŕtať. Tým povolíme tlak, ktorým by klin skrutky tlačil na vlákna a mohol spôsobiť praskanie. 

44. SKRUTKOVANIE
Pri výstuhách postačí na ukotvenie jediná skrutka na každej strane. Výška je dostatočná na to, aby zabránila stáčaniu od zábradlia. 

45. RÁM
Skompletizovaný rám dáva jasnú predstavu o tom, ako bude terasa pôsobiť v teréne a aká bude jej finálna výška vo všetkých bodoch. 

46. HOBĽOVANIE
Dosky hrubé 30 mm na záklop jednostranne hobľujeme. Staré drevo patrí nahor, kôra nadol. Letokruhy čela budú mať tvar písmena U. 

47. FAZETY
Na oboch okrajoch vytvoríme frézou fazety. Sú ochranou proti vyštiepeniu hrán a vytvárajú detail, ktorý má aj dekoratívny charakter. 

48. RUBY
Rubové strany vidíme pred montážou poslednýkrát. Preto ich štedro ošetríme napúšťadlom, neskôr sa k nim už nedostaneme. 

49. ZAREZANIE
Jeden z koncov zapílime pod pravým uhlom. Bude to ten, ktorý budeme lícovať k jednej strane terasy. Reznú plochu zatrieme disperziou. 

50. ZAMERANIE
Prvá doska musí byť osadená v bezchybnej línii. Nájdeme najrovnejšiu a uložíme ju tak, aby nám lícovala okrajový hranol. 

51. UPEVNENIE
Antikorovými terasovými skrutkami upevňujeme každý priečnik, a to vždy dvomi skrutkami vo vzdialenosti približne 2 cm od hrán. 

52. ZAROVNANIE
Konce pri ukladaní dosiek zarovnáme pomocou palubovky, vodováhy alebo laty. Ušetríme si tým jedno vymeriavanie a zapiľovanie vo finále.

53. MEDZERY
Medzery medzi doskami starostlivo vymeriavame. Slúžia na odtok vody, ale aj kompenzáciu rozťažnosti vplyvom vlhkosti a teploty. 

54. KOLMICE
Aby sa skrutky pri rozťahovaní masívu nelámali, smerujeme ich kolmo alebo s jemným odklonom smerom von. Uťahujeme s citom. 

55. DETAIL
Predvŕtavanie nie je nutné. Skrutky majú frézovací hrot proti štiepeniu dreva a pod krkom frézu na zlepšenie priechodnosti. 

56. OBLÚKY
Je prirodzené, že dosky a palubovky sú pozdĺžne prehnuté. Preto pri montáži nikdy nepostupujeme v dvoch smeroch proti sebe.

57. ROVNANIE
Pri vyrovnávaní si pomáhame zvierkami, ktoré svojou silou prekonajú pruženie dreva. Raz odtláčame, inokedy zasa priťahujeme.

58. LÍNIE
Šnúrkou vytýčime pri finálnej úprave koncové línie. Nie je na škodu, ak nám bude záklop pretŕčať cez okraje 1 cm. 

59. OREZANIE
Kotúčová píla s vodiacou lištou je pri zapiľovaní pohotovým pomocníkom. Použiť však možno aj dlhú, rovnú latu a pílu viesť popri nej. foto: Milan Gigel

OSADENIE V TERÉNE

AKO ZAČAŤ
Na papieri je každý nákres dokonalý, vo chvíli, keď ho však začnete premietať so šnúrami do terénu, objavujú sa prekážky. Plochu treba vyprázdniť, všetok porast vykosiť až na úroveň zeme a určiť referenčný bod, od ktorého sa začnú všetky merania. V našom prípade je situácia zrejmá – východiskový bod máme na základni záhradného domčeka.

PRENESENIE ROZMEROV
Plochu budúcej terasy sme vo výkresoch rozdelili na obdĺžniky a pomocou šnúr sme preniesli najprv línie základne záhradného domčeka. Keďže je pravouhlá, získali sme referenčný kríž, od ktorého možné jednoduchým meraním odvodiť rovnobežky v potrebných vzdialenostiach. Okrajové body pôdorysu sme zamerali pomerne rýchlo, na každom hraničnom bode sme do zeme zatĺkli kus roxoru. V tejto chvíli prichádza na rad premeriavanie uhlopriečok, aby sme potvrdili pravouhlosť a naťahovanie šnúr.

VÝŠKOVÉ ZAMERANIE
V teréne potrebujeme vytýčiť najvyšší bod a porovnať jeho výšku s platformou záhradného domčeka. Keďže je kúsok pod úrovňou terénu, vieme, že budeme musieť upravovať terén. Našli sme aj najnižšie miesto v teréne s výškovým rozdielom takmer 30 cm, čo napovedá, že budeme potrebovať kotvenie s väčšou dĺžkou ako v protiľahlom rohu.

ZVYŠNÉ ROZMERANIE
Preniesť do reálu pozície nosných hranolov je už jednoduché. Treba odmerať osové rozstupy, rozmerať na nich kotviace body a všetko označiť. Pohľad z okna, plota či iného vyvýšeného miesta prezradí, či to na zemi vyzerá rovnako dobre ako na papieri.

PRÁCA SO ZEMNÝMI SKRUTKAMI

Ako zhotoviť základy pod terasu
Zemné skrutky sú tým najrýchlejším spôsobom kotvenia. Betónovanie 14 pätiek by si žiadalo hĺbenie otvorov, miešanie betónu a čakanie na vyzretie osadených kovových prvkov. Stavba na betónových kockách osadených v teréne by zasa bola v miernom svahu komplikovaná a náročná na vyrovnanie konštrukcie. Viac možností domáci majster nemá.

Vŕtanie otvorov na zemné skrutky
Vŕtaním vodiacich otvorov do zeme vieme odhaliť prekážky a znížiť odpor zeminy pri zaťahovaní skrutky. Keďže možno upravovať ich dĺžku nástavcami, na každé miesto máme podľa potreby pripravenú takú dĺžku, akú potrebujeme. Nie je pravidlom, že skrutka sa cez kamenistú zem zanorí do zeme na želanie. Ak ju začne vychyľovať skala alebo sa objaví prekážka príliš hlboko pod terénom, treba improvizovať.

Čo robiť, ak skrutka nejde zvislo do zeme?
Osvedčilo sa nám nielen odstúpiť po línii do strany, ale aj mierne skrutkou kývať vo chvíli, keď ju začala skala vytláčať do boku. Po dotiahnutí všetko sedí pevne. Každú skrutku možno nespočetne veľakrát vykrútiť a opäť zanoriť, takže rozhodnutia možno meniť.

Výškové nastavenie pri dolaďovaní skrutiek roviny
Je len otázkou priťahovania a odťahovania skrutky. Ak vznikne mýlka a skrutku treba povytiahnuť viac ako o 10 centimetrov, pevnosť možno obnoviť zasypaním otvoru hrubozrnným pieskom alebo drobným kamenivom. Skrutka ho opätovne vytlačí.

Treba plochu pod terasu vyňať z pôdneho fondu?
Pri kotvení zemnými skrutkami nevzniká žiadny záväzok ovplyvňujúci využiteľnosť pôdy. Ak sa stavba rozoberie, zem je voľná, bez betónov či kameniva.

RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA

RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA TERASY
Naša rámová konštrukcia sa líši od dvojvrstvových roštov, ktoré sú v našich končinách štandardom. Presvedčili sme sa o tom aj pri nákupe tesárskych kovaní, pre ktoré sme museli prejsť niekoľko predajní. Ide o sortiment, ktorý sa nepredáva, takmer nik ho nedrží na sklade ani v predajniach, kde nakupujú takmer výhradne remeselníci.

JE EXTRÉMNE PEVNÁ A ŠETRÍ REZIVO
Priečky neprechádzajú celou dĺžkou terasy, ale sú iba medzi nosnými hranolmi. Keďže ide o fošne rozmietnuté na rozmer 50 x 105 mm otočené zvislo, pri záťaži odolávajú priehybu aj pri rozstupe 140 centimetrov. S rozstupom 40 cm vytvárajú raster, pri ktorom treba dohliadnuť na to, aby tvoril rovinu.

KONŠTRUKCIA NÁROČNÁ NA PRECÍZNOSŤ ZHOTOVENIA
Na rozdiel od prekladaných roštov, pri ráme sa žiadne výškové chyby nerozptýlia v ploche, ale budú vystupovať bodovo. Preto sme venovali nadmieru precíznosti pri osádzaní nosných hranolov a dohliadli sme na to, aby aj trámové papuče lícovali vrchnou hranou ich plochu. To sa dá dosiahnuť príložnou doskou a presným opiľovaním priečnikov na stolovej píle.

ZHOTOVENIE FOŠNÍ NA UPRAVENEJ STOLOVEJ PÍLE
Aby sme dosiali potrebný výkon, využili sme tradičný vidiecky cirkulár so 4 kW motorom, ktorý sme osadili 40 cm pílovým kotúčom Pilana s „vlčím zubom“ a z laty a zvierok sme vytvorili vodiace pravítko. Keďže na našom trhu chýba ustálená ponuka štandardizovaných profilov stavebného reziva, svojpomocné pílenie fošní nám prinieslo úsporu peňazí, i keď nie času.

1. časť 

2. časť

4. časť

dobré rady

VÝROBA
Smrekové terasovky s drážkovaným rubom a lícom nie sú o nič lepšie ako smrekové dosky. Sú podstatne drahšie, tenšie a svojimi vlastnosťami v ničom nevynikajú. Preto sme sa rozhodli pre svojpomocnú výrobu zo vzduchosuchého smrekového reziva. S východiskovými doskami 145 × 30 mm v dĺžke 3 m sme nemali mnoho práce.

OPRACOVANIE
Jednostranné hobľovanie a ofrézovanie faziet nezaberie veľa času a dosky pri tomto úkone nestratia mnoho zo svojej hmoty. Prirodzeným vysychaním sú stabilizované, jediným neduhom môžu byť znaky kôry, ktorá i tak patrí na rubovú stranu. Nie pre estetiku, ale z dôvodu priečneho prehýbania dosiek. Keď vlhkosť stúpa, dosky sa ohýbajú smerom ku kôre. Na terase je vhodnejšie, ak stredy dosiek vystupujú, ako keby sa tam mali tvoriť vaničky zadržiavajúce vodu. Takáto istá taktika sa používa aj pri kladení podláh.

FAZETOVANIE
Fazety (upravené okraje dosiek) vyrábané vrchnou frézou nevyžadujú kotvenie dosiek na stole, ich výroba je však len o málo pomalšia ako pri použití elektrického hoblíka. Ten je na tento účel vybavený na svojej základni V drážkami rôznych hĺbok. Ak máte k dispozícii vhodné kotvenie, je to správna cesta.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel, redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 8/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje