Ako si postavíte betónový plot

image 48861 25 v1

Radi by ste si postavili plot, ktorý by vám naozaj dlho vydržal a zároveň by aj dobre vyzeral? Prírodný žulový vzhľad a dlhú životnosť vám ponúka plotový systém MACLIT s povrchom upraveným technológiou štiepaného betónu.

Výstavba plotu z plotového systému MACLIT

Pred výstavbou plotu sa presvedčte, či dĺžky oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 40 cm (resp. 30,20 cm). Ak nie, tvárnice budete upravovať rezaním. Pri stanovení výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 15 cm.

Potrebné náradie

• vodováha (príp. hadicová vodováha)
• bežné murárske náradie, šnúra

Potrebný materiál

• tvárnice a krycie platne MACLIT
• betón do základu a zálievkový betón (min. C16/20)
• mrazuvzdorné cementové lepidlo
• betonárska výstuž (obyčajne s priemrom 10 mm, resp. podľa statiky)
• rúrky na elektrickú inštaláciu

1 Zhotovenie základu pre betónové ploty

Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke (podľa miestnych pomerov, min. však 80 cm), aby sa zabránilo poškodeniu základu vodou a mrazom. Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, min. 25 cm. V prípade sypkej zeminy, ak nie sú možné zvislé steny výkopu, použite na debnenie debniace tvárnice firmy PREMAC. Podľa miestnych pomerov základovej pôdy je potrebné základ naprieč každých cca 6 m dilatovať, napr. vložením 10 mm polystyrénu. Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu je vhodné do betónu vložiť 2 až 4 prúty výstuže. Základ vyplňte betónom tak, aby vrchná plocha zostala vodorovná a hladká. Do čerstvého betónu zasuňte prúty rebrovanej výstuže tak, aby zasahovali do betónu 30 cm a vyčnievali 50 cm s odstupom 40 cm (prípadne v súlade s projektom). V prípade existujúceho základu je nutné výstuž ukotviť do vyvŕtaných otvorov.

2 Výstavba plotu, ukladanie tvárnic 

Na pripravený základ začnite tvárnice ukladať do maltového lôžka a to žliabkom na okraji navrch. Najmä prvý rad musí byť uložený čo najpresnejšie. Ak výška plotu nepresahuje 1 m, ďalšie rady tvárnic ukladajte nasucho, pri plotoch vyšších ako 1 m ukladajte tvárnice na mrazuvzdorné cementové lepidlo. Tvárnice ukladajte s presahom 1/4 alebo 3/4. Jednotlivé rady ukončite 1/4 alebo 3/4 tvárnicami. Nezabudnite vyskladať priestor na listovú schránku, zvonček, príp. dorozumievacie zariadenie.

Upozornenie: Betónové ploty s výškou nad 100 cm je potrebné staticky posúdiť!

3 Zalievanie výplňovým betónom 

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miestePresne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom min. B20. Zalievajte vždy max. 3 rady, uložte ďalšie tvárnice a s vypĺňaním pokračujte. Betón opatrne zhutnite prepichovaním. Zásadne nebetónujte pri teplotách nižších ako 5°C. Znečistené pohľadové plochy ihneď očistite vodou! Spotreba betónu je 45 l/m2 steny.

Trieda výplňového betónu musí byť vždy minimálne C 16/20.


4 Ukladanie pilierov 

Ak váš plot pozostáva zo spodného sokla a pilierov, tieto začnite ukladať v určenom mieste, navliekaním na min. 4 prúty a Ø10 zakotvené v spodnej stene alebo v základe. Neustále kontrolujte presnosť v horizontálnom aj vertikálnom smere. Piliere výšky nad 100 cm podliehajú statickému posúdeniu pri zohľadnení miestnych pomerov.Pri ukladaní neustále kontrolujte či vodorovné a zvislé špáry prebiehajú v jednej rovine.

Upozornenie: Piliere výšky nad 100 cm je potrebné staticky posúdiť!

5 Ukladenie krycích a soklových platní

Posledný rad tvárnic vyplňte betónom až tesne pred ukladaním soklových a pilierových platní. Výplňový betón zabezpečí pevné spojenie platní s konštrukciou plota. Krycie platne môžete tiež uložiť do lôžka z malty resp. mrazuvzdorného lepidla.

Tu taktiež dbajte na rovnosť a rozmer špár! Krycie platne dotvárajú celkový architektonický výraz plota.

www.premac.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Premac, spol. s r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.