Fóliové a stierkové bitúmenové hydroizolácie

Fóliové a stierkové bitúmenové hydroizolácie

V súčasnosti nám rozliční výrobcovia ponúkajú na výber toľko hydroizolačných systémov, že je niekedy veľmi ťažké sa v nich zorientovať. Nejde len o samotný materiál, z ktorých sa tieto izolácie vyrábajú, ale aj o zamýšľaný spôsob ich použitia (spodná stavba, strecha, nádrž na vodu a pod.). V tomto článku sa bližšie pozrieme na fóliové a stierkové bitúmenové izolácie.

Izolačné fólie
Lepenie heterogénnej fólie do roztavenej asfaltovej izolácieTermoplastické izolačné fólie sa v súčasnosti vyrábajú viacerými overenými technológiami, medzi ktoré patrí napríklad valcovanie jednotlivých vrstiev s následným spojením (tzv. lamináciou) do výslednej hrúbky. Táto technológia umožňuje úpravu fólie na rôzne účely. Jednotlivé lamely môžu obsahovať prísady zabezpečujúce napríklad odolnosť proti UV žiareniu, pôdnym mikroorganizmom či ropným produktom, prípadne rozdielnu farebnosť. Pri valcovaní do výslednej hrúbky môže výrobca zapracovať i ďalšie vrstvy, ktoré zabezpečujú rozličné mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako sú pevnosť, rozmerová stálosť či prieťažnosť (schopnosť fólie natiahnuť sa v jednom smere). Podľa zloženia potom rozdeľujeme izolačné fólie na homogénne (nevystužené) a heterogénne (vystužené).


Homogénne fólie

Výsledný pohľad na zhotovenú bitúmenovú stierkuIch výslednú hrúbku tvorí viacero jednotlivých lamiel z mäkčeného PVC (mPVC), ktoré sa môžu odlišovať farebne, prípadne rôznymi vlastnosťami (napríklad chemickou odolnosťou). Najväčšie zastúpenie majú homogénne fólie v systémoch na izoláciu spodnej stavby či v niektorých špeciálnych izoláciách. Vzhľadom na to, že neobsahujú žiadne pevnostné mriežky, dosahujú jednosmernú prieťažnosť v priemere 300 %. Na porovnanie, fólie na báze vysokohustotného polyetylénu (PE-HD) môžu dosahovať prieťažnosť až 1 000 %. Málo spomínaným parametrom pri homogénnych mPVC fóliách je tzv. multiaxiálna prieťažnosť – súčasné namáhanie v priečnom aj pozdĺžnom smere. Dochádza k nej pri vtláčaní oblého predmetu, napríklad kameňa, do fólie, a dosahuje až 200 %. Zaujímavosťou je, že hoci spomínané fólie na báze PE-HD dosahujú pomerne veľkú jednosmernú prieťažnosť, ich multiaxiálna prieťažnosť je iba 20 %, teda jedna desatina hodnoty obdobného parametra fólií na báze mPVC.

Problémové strechy
Nanášanie bitúmenovej stierkovej izolácie s ochrannou textíliouV diskusiách o použití mPVC fólií ako strešnej hydroizolácie sa často stretneme s kritickým názorom, že majú tendenciu zmršťovať sa. Zväčša sa však už nedozvieme, či dotyčný kritik myslí homogénnu, alebo heterogénnu fóliu, čo je v tomto prípade veľmi podstatný údaj. K zmršťovaniu totiž dochádza pri použití homogénnej fólie. Niektorí výrobcovia s dodatočným zmrštením hydroizolačnej fólie na streche vopred počítali a vo svojich konštrukčných predpisoch vytvorili pravidlá, ako tento fakt zohľadniť pri jej aplikácii. Poruchy, ktoré sa na zrealizovaných izolačných podkladoch vyskytli, boli spôsobené práve nedodržaním týchto pravidiel zo strany izolatérskych firiem. Aby sa vplyv ľudského faktora na funkčnosť hydroizolácie obmedzil, prestali homogénne fólie na strechách plniť funkciu hlavnej hydroizolačnej vrstvy. Dnes slúžia len ako doplnkový materiál na opracovanie detailov a dilatácií, pri ktorých využívame ich prieťažnosť a tvarovateľnosť.

Heterogénne fólie
Problémy pri aplikácii homogénnych hydroizolačných fólií na strechách iniciovali výrobu vystužených – heterogénnych – hydroizolačných fólií. Tie sú rozmerovo stabilné a majú zanedbateľné dodatočné zmrštenie. Výslednú hrúbku heterogénnej izolačnej fólie tvoria okrem jednotlivých lamiel z mPVC rôzne pevnostné výstuže, napríklad polyesterová mriežka, sklené vlákno, prípadne kašírovaná geotextília na spodnej strane izolačnej fólie.

Stierkové bitúmenové hydroizolácie

Kombinácia priťažení heterogénnej fólie dlažbou a vegetačnou vrstvouSkratkou KMB (z nemeckého Kunstoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) označujeme hrubovrstvovú bitúmenovú izoláciu obohatenú plastom, ktorú aplikujeme stierkou alebo (vo vhodnej konzistencii) aj striekaním v jedno- či dvojzložkovej forme. Bitúmenové stierky väčšinou používame na izoláciu pivničných priestorov zo strany, ktorá bude v kontakte so zeminou, alebo v interiéri na izoláciu vodorovných plôch v suterénoch (napríklad parkovacích plôch), ktoré bude ešte chrániť ďalšia vrstva betónu alebo cementového poteru. Pri izolovaní konštrukcií stierkovými hydroizoláciami sa nevytvárajú švy, čím eliminujeme miesta netesností. Väčšina bitúmenových stierkových izolácií dostupných na trhu spĺňa požiadavky ochrany proti radónu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteJedno- a dvojzložkové stierky
Jednozložkové izolácie môžeme hneď použiť. Vytvrdzujú sa odovzdávaním obsiahnutej vody do podkladu alebo vzduchu. Pri dvojzložkových hydroizoláciách vznikne po zamiešaní tekutej zložky s tužidlom homogénna zmes. Zmiešaný materiál však musíme použiť v čase vymedzenom na spracovanie. Dvojzložkové systémy sú okamžite odolné proti dažďu, s rovnomerným presušením (vytvrdnutím) aj pri väčších vrstvách a nižších teplotách.

Text: Ing. Ľubomír Fajta, Marek Gahír
Foto: autori

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.