Úspešné zazimovanie ovocných stromov

postrek na ovocné stromy
Zdroj: bioTomal

Počas jesene je čas na takzvaný zmývací postrek na ovocné stromy, čiže postriekame dôkladne všetky vetvičky aj kmeň po opadaní lístia. Najefektívnejšie je, ak použijeme zmes prípravkov BorOil a CuproTonic.

BorOil je prípravok z citrónovej trávy a z citrusových plodov. Postrek je bezpečný pre ľudí, zvieratá, vtáky, včely alebo aj dravý hmyz. Túto zmes používame pri biopestovaní rastlín a v programe integrovanej ochrany proti škodcom (teda pri ochrane, kde sú okrem biologických prípravkov v niektorých fázach rastu dovolené aj chemické). Účinkuje aj ako listové hnojivo a postrek proti cicavým škodcom. Bór je na jar bezpodmienečne potrebný pri tvorbe bunkovej steny a na zvýšenie životaschopnosti rastlín, zároveň slúži ako katalyzátor rôznych reakcií. Zvyšuje výnos a kvalitu plodín. Pri použití na konci leta pomáha vyzretiu konárov, čím prispieva k dobrému prezimovaniu stromov. Meď z prípravku CuproTonic preniká do buniek v trikrát väčšom množstve ako z bežných anorganických meďnatých prípravkov. V zimných mesiacoch chráni pletivá rastlín pred zmrznutím.

Cena: 4,20 €/0,1 l, 14,40 €/0,5 l, 24 €/1 l, www.biotomal.sk