Súťaž Moja vysnívaná spálňa s Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Decodom

Súťaž Moja vysnívaná spálňa s Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Decodom

Máte chuť niečo zmeniť? Vymeňte svoju starú spálňu za novú spálňovú zostavu od spoločnosti Decodom.

Stačí, ak nám pošlete fotografiu svojej súčasnej spálne a v priebehu júna vyžrebujeme jedného výhercu novej spálne podľa vlastného výberu v hodnote 600 €.

Ďalší traja súťažiaci získajú predplatné časopisu Tvorivé bývanie. 

Fotografie nám posielajte do 31. 5. 2016 na e-mailovú adresu sutaz@jaga.sk, heslo: Moja spálňa, nezabudnite pripojiť vaše kontaktné údaje.

Súťaž s časopisom Urob si sám pripravili spoločnosti Decodom a Wustenrot stavebná sporiteľňa.

Podmienky súťaže nájdete na www.urobsisam.sk. Použité fotografie sú ilustračné, ceny zodpovedajú malopredajným cenám v obchodoch.

Dobrý sused je lepší ako rodina

V záujme dobrých susedských vzťahov by majitelia nehnuteľnosti mali mať aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie nehnuteľnosti a najmä zodpovednosti za škodu môže prispieť k zachovaniu dobrých vzťahov v prípade, ak nastane udalosť, ktorou spôsobíte škodu svojmu susedovi. Komplexné poistenie bývania umožňuje jednou zmluvou zabezpečiť poistenie nehnuteľnosti i majetku domácnosti a k tomu zdarma získať aj poistenie zodpovednosti za škodu. Môže ísť o poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti (teda škodu spôsobenú inému vyplývajúcu z vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane vedľajších stavieb ako garáž či bazén, chodníkov a plotov) alebo o poistenie zodpovednosti za škodu (spôsobenú činnosťou v bežnom živote; vzťahuje sa aj na škodu spôsobenú psom, alebo aj na škodu spôsobenú pri výkone rekreačného športu) pre všetkých členov domácnosti. Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Poisťovaná nehnuteľnosť by mala byť obývaná min. 270 dní v roku. Neobývanú nehnuteľnosť je možné poistiť, ak je v rekonštrukcii alebo vo výstavbe (so zľavou až 40 %). Pozornosť je dobré venovať rozsahu poistného krytia a tiež ponuke asistenčných služieb, ktoré sú k dispozícii v prípade poistnej udalosti. A pozor na možné podpoistenie. Nastáva u starších poistných zmlúv, kde nebola dojednaná ochrana proti inflácii. Znamená to, že v prípade škody by poistné plnenie dostatočne nepokrylo náklady na obnovu majetku, preto aspoň raz za 5 rokov (obzvlášť po rekonštrukcii alebo modernizácii) zvážte prehodnotenie poistnej sumy. Nezabudnite: dôležitejšia ako cena (výška poistného) je cena/výkon, teda cena vo vzťahu k rozsahu poistného krytia. To, čo jeden produkt, resp. poisťovňa poskytuje v základe poistenia, v inej možno treba pripoistiť. Wüstenrot pri poistení bývania kryje: živelnú udalosť (požiar, výbuch, úder blesku, víchricu, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál a lavín, pád stromov, ťarchu snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zemetrasenie, povodeň a pod.), krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, vnútorný vandalizmus, zodpovednosť za škodu, krytie poškodenia vonkajších dverí, zámkov, bezpečnostného a tabuľového skla na akékoľvek riziko. Asistenčné služby máte zdarma a ak sa byt/dom stane v dôsledku poistnej udalosti neobývateľný, primerané náklady na prechodné ubytovanie máte hradené až 6 mesiacov.

BÝVAJTE KVALITNE, FINANCUJTE VÝHODNE. *6060 (0850 60 60 60), www.wuestenrot.sk  

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.