Podmienky súťaže „Získajte elektrické vykurovanie ZDARMA!“

Uvažujete o elektrickom vykurovaní? Napíšte nám prečo a jeden z vás získa vykurovanie ZDARMA do miestnosti s rozlohou až 40 m2.

Podmienky súťaže „Získajte elektrické vykurovanie ZDARMA!“

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ i prevádzkovateľ sú ako správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a nebudú poskytnuté tretej strane. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FENIX Slovensko s.r.o., prevádzkovateľom je JAGA GROUP s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 18.2.2016-6.9.2016 na v časopisoch Urob si sám, Tvorivé bývanie a na www.urobsisam.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslať prostredníctvom uvedeného e-mailu odpoveď na otázku prečo uvažujú o elektrickom vykurovaní v budove, ktorej je súťažiaci alebo jeho rodinný príslušník majiteľom.
5. Zo všetkých odpovedí bude vyžrebovaný jeden výherca ceny, ktorú daruje spoločnosť spoločnosť FENIX Slovensko s.r.o.. Výherca bude následne kontaktovaný touto spoločnosťou a zverejnený na www.uss.sk a neskôr tiež v printových médiách vydavateľstva JAGA.
6. Zoznam cien: 1x elektrické vykurovanie miestnosti v rozmeroch do 40m2 od spoločnosti FENIX. 5x zľava 30% na elektrické vykurovanie od spoločnosti FENIX.
7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., FENIX Slovensko s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8. Použité fotografie cien sú ilustračné.
9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
11. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
12. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
13. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti FENIX Slovensko s.r.o.,
14. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech FENIX Slovensko s.r.o.,
15. Usporiadateľ i prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Komentáre

  1. Anna Ďurčová says:

    áno, chcem elektrické vykurovanie,lebo k nášmu domčeku nie je plynová prípojka.Kúrime konvektormi.

    ďakujem, prajem pekný deň.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.