Seminár Byt pre zdravé bývanie

Seminár Byt pre zdravé bývanie

Medzinárodný dvadsiaty prvý ročník veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre je možné považovať za jednu z najvýznamnejších akcií slovenského nábytkárskeho priemyslu. Súčasné obdobie je charakteristické prudkým vývojom techniky a elektroniky a ich aplikáciu do všetkých výrobkov, ktoré sú okolo nás. Nie je tomu inak ani v oblasti nábytkárskej výroby a jej produktov. Spojenie techniky s nábytkom do jedného celku, ktorý bude pôsobiť nielen účelovo, ale aj esteticky, je náročné na prácu dizajnéra a výrobcu nábytku.

Seminár má za účel naznačiť cesty v citlivom prepojení techniky,  dizajnu a zdravého bývania a súčasne predstaviť novú techniku uplatňovanú v nábytku ako celku. Seminár má za účel súčasne oboznámiť manažérov firiem, dizajnérov a verejnosť o  situácii v  nábytkárskej výrobe doma i vo svete.     

Miesto a termín konania

Protokol, sála č. 2 (medzi pavilónmi B a C)
Areál výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo, š.p. Nitra
Dňa 10. 3. 2011

Časový harmonogram
09:15  – 09:30    Prezentácia

09:30  – 09:55  Úvod
Drevo pre  život v treťom tisícročí
Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR
 
10:00 – 10:25    Názor lekára  – ortopéda na  byt a jeho  zariadenie
Doc .MUDr. Ivan Müller, CSc., Klinika ortopédie Brno, ČR

10:30  – 10:55    Kuchyňa stredobodom technických vymožeností
Ing. arch. Boris Hála
Ústav nábytku, designu a bydlení
Mendelova univerzita Brno

11:00 – 11:25    Využitie výpočtovej techniky v tvorbe a výrobe nábytku  
Ing. Špinar, konateľ
Špinar – Software, s.r.o., Brno

Prihlásenie k účasti

Záväzná prihláška zaslaná na adresu:
GREGOR a spol., s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04  Bratislava 2

tel./fax: 02 – 434 14 993
e-mail: gregor_s@internet.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Niščáková

Uzávierka prihlášok
Dňa 8. 3. 2011

–>

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.