JUBOLIN P15 Fill & Fine

Disperzná vyrovnávacia hmota
Zdroj: JUB

Disperzná vyrovnávacia hmota na vyplnenie stykov sadrokartónových dosiek a finálne zahladenie vnútorných stenových a stropných povrchov v triedach Q1 -Q4.

Vzhľadom na vysokú tixotropnosť je hmota vhodná aj na úpravu priehlbín, trhlín a opravu iných chýb alebo poškodení do hĺbky až 8mm.

Zahladené povrchy majú sivo bielu farbu a sú vhodné na maľovanie so všetkými druhmi disperznými maliarskymi farbami, na lepenie tapiet alebo akékoľvek iné dekoratívne úpravy.

Hmota má vyhovujúcu prídržnosť na vápenné, vápennocementové ako aj cementové jemné omietky a sadrokartónové dosky, je použiteľná aj na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.

Možné je aj nanášanie na už premaľované povrchy, ale len ak, tieto nátery majú vyhovujúcu prídržnosť a nie sú citlivé na vlhkosť.

Disperzná vyrovnávacia hmota
Source: JUB

Materiál pred nanášaním premiešame elektrickým miešadlom bez pridania vody.

Nanášame ručne, špeciálnym valcom alebo striekaním »airless« technikou.

Na vyplnenie stykov sadrokartónových dosiek v triede Q1 použijeme vhodnú bandážnu pásku, alebo bandážnu papierovú pásku, ktorú vtlačíme do čerstvej vrstvy hmoty, potom nanesieme dodatočne trocha hmoty cez styk a zahladíme ju, aby sme dosiahli rovný prechod medzi jednou a druhou doskou. V tejto fáze tiež vyplníme aj priehlbiny upevňovacích prvkov sadrokartónových dosiek.

Pri triede Q2 vyhotovené povrchy stykov a ostatných vyplnených priehlbín dodatočne upravíme tenkou vrstvou stierky.

Táto úroveň úpravy za určitých podmienok umožňuje aj konečnú úpravu maľovaním hlavne farbami a valcami s hrubšou štruktúrou filmu.

Pre úpravu Q3 a Q4 hmotu zvyčajne nanášame v dvoch vrstvách – hrúbka každej vrstvy musí byť 1 až 1,5 mm, pre tenkovrstvé plošné zahladenie.

Následne prebrúsime s brúsnym papierok zrnitosti 150 – 220.

Následne je možné aplikovať aj vysoko kvalitné farby nanášané napríklad airless striekaním.

Cenníková cena: 31,20€ s DPH za 25kg vedro.