rozmnožovanie oviec

Chovateľstvo
image 40952 25 v1

Na území Slovenska sa chovali ovce už dvetisíc rokov pred naším letopočtom. Svedčia o tom vykopávky z predhistorickej doby v jaskyni Domica. Odvtedy sa ovčiarstvo rozvinulo. Pred 2. svetovou vojnou bolo na Slovensku takmer 50 bryndziarní. Zdravú bryndzu si môžete dorobiť, aj ak máte väčšiu záhradu.