biologický prípravok

Aktuality
image 49094 25 v1

Tento špeciálny biologický prípravok je určený do septikov, žúmp, suchých záchodov a odpadových nádrží. Obsahuje zmes prírodných baktérií a enzýmov, ktoré výrazne obmedzujú zápach, rozkladajú a skvapalňujú organický odpad.

Kde sa diskutuje