Šikovný konzolový stolík, ktorý vyrobíte za víkend
Galéria (56)

Šikovný konzolový stolík, ktorý vyrobíte za víkend

Nájdete v ňom písacie potreby a hárky papiera na rýchle zápisky, položíte si na naň kľúče a mobil pri návrate z vychádzky, a ak si chcete spraviť radosťvázičkou s kvetmi, položíte ju práve sem.

Galéria

Konzolový stolík
Konzolový stolík
Konzolový stolík
Konzolový stolík
Konzolový stolík
Konzolový stolík
Konzolový stolík
Konzolový stolík

S čím treba rátať

náročnosť: +++
čas: 3 dni
náklady: 94 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 94 €
• masív 5 €
smrekové dosky, hrúbka 22 mm (240 €/m3)
smrek, hrúbka 15 mm (240 €/m3)
dub, hrúbka 8 mm (360 €/m3)
• plošný materiál 0,20 €
sololit 3 × 2 070 × 2 580 mm (9 €/ks)
• lištovania a nohy 70 €
reliéfne lišty, napr. dimex.sk (od 0,90 €/m)
sústružené nohy (45 €/súprava 4 ks)
• tapeta 1 €
• kovania 12 €
úchytky oceľové (3 €/ks)
• montážny materiál 1,40 €
napr. Duvilax D3 Rapid (3,85 €/1 kg),
napr. Duvilax L58 (4,64 €/1 kg),
skrutky, napr. Kreg 1-1/4″ Coarse (3,77 €/100 ks)
• povrchová úprava 4,40 €
napr. Colorlak Jachtlak Mat S-1106 (8,30 €/0,6 l),
napr. Colorlak Aquacol Primer V-2070 (7,96 €/0,6 l),
napr. Colorlak Akrylcol V-2045 (od 5,50 €/0,6 l)

NÁRADIE A POMÔCKY
• hobľovačka, kompresor
• akumulátorový skrutkovač
• pneumatická klincovačka
• lamelovacia frézka
• píla, brúska, fréza
• pomôcka Kreg Jig 

PRACOVNÝ POSTUP

1. PANELY
Riedke ihličnaté drevo je najlepším materiálom na výrobu tohto ľahučkého stolíka. Pripravíme si zostavy na panely.

2. LAMELY
Viaceré dielce sú dlhé, preto si pomôžeme pri zostavovaní spojovacími lamelami. Vďaka nim dosiahneme plošnú rovinnosť bez špeciálnych zvierok.

3. LEPENIE I
Zlepíme si pravouhlé zostavy. Pri riedkom masíve neuťahujeme zvierky v spojoch ihneď, ale až po minúte-dvoch vzájomného kontaktu.

4. ŠKRABANIE
Škrabkou stiahneme zatuhnuté lepidlo a brúskou vyhladíme spoje. Na brúsku netlačíme, aby sme nevybrúsili kresbu letokruhov.

5. ROZŠÍRENIE
Vrchný a spodný panel majú netradičný tvar s odsadením. Je jednoduchšie odsadenú časť dodatočne dolepiť, ako rezať tvar z väčšieho panela.

6. RÁM
Narežeme si dielce na rám stola. Pri pokosovej píle si pomáhame dĺžkovým dorazom, aby sme dosiahli potrebnú presnosť a symetriu.

7. VŔTANIE
Navŕtame si otvory na zanorené skrutkové spoje. Pri riedkom rezive by sme sa k okrajom nemali priblížiť viac ako na 25 mm.

8. ZOSTAVY
Rohové dielce upevňujeme klincovačkou, aby sme s nimi mohli pracovať bez zasychania lepidla. Smer vlákien na čielkach nie je dôležitý.

9. MONTÁŽ
Hoci budeme dielce spájať skrutkami, nezabúdajme do lepených škár naniesť lepidlo. Zaistí to nielen robustnosť, ale aj celistvosť prechodu.

10. RÁM
Skompletizujeme celý rám. Od tejto chvíle získame ucelenú predstavu o tom, ako bude stolík pôsobiť v priestore na svojom mieste.

11. VEDENIE
Latkami vytvoríme vodiace lišty pre zásuvky. Ich šírku zladíme s čielkami minizostáv. Je praktické, ak voľnú hranu zrazíme hoblíkom. foto: Milan Gigel

12. ROZMERANIE
Zásuvky budú potrebovať zadné dorazy, na ktoré nemáme miesto nazvyš. Preto si na zadný panel zakreslíme pomocné rysky.

13. SKRUTKY
Po dvoch skrutkách umiestňujeme do priestoru na strednú širokú zásuvku, po jednej dávame do užších, krajných priečinkov.

14. LATKY
Zameriame si prierez stolových nôh a podľa nich si napílime tenké latky, z ktorých budeme vyrábať imitačný obklad na rám.

15. ROHY
Latky párujeme do dvojíc a lepíme z nich rohové zostavy. Ak pri spájaní použijeme ihlovačku, zabránime tým prípadnému praskaniu dreva.

16. OSADENIE
Rohové zostavy upevníme na rám. Spoje otáčame mimo hlavnej pohľadovej plochy, vždy podľa plánovaného umiestnenia stolíka.

17. ROHY
Vnútorné rohy majú neštandardný tvar a hĺbku. Aby nám sadli do rámu, budeme na nich musieť v rohu vypíliť odskoky na zlícovanie.

18. ZÁSUVKY
Z tenkého, 12-milimetrového materiálu si narežeme dielce na zásuvky. Stačí, ak budú o milimeter užšie a nižšie, ako sú otvory v ráme.

19. DRÁŽKY
V spodnej časti dielcov vyrobíme drážky na umiestnenie dna. Snažíme sa vyhýbať hrčiam, aby nám krehké drevo na stolovej píle nepraskalo.

20. DNÁ
Dná vyrobíme zo sololitu. Celé zostavy zlepíme a spojíme pneumatickou klincovačkou. Kým je lepidlo živé, každú zásuvku zauhlíme.

21. NASTAVENIE
Zásuvky vložíme do rámu a nastavíme hĺbku zadných dorazov. Na čielka si nezabudneme dať skrutky, ktoré nám poslúžia ako dočasné úchytky.

22. VRCH
Stolíkovú zostavu uzavrieme vrchným panelom. Upevňujeme ho skrutkami do obvodového rámu i priečok, všetko nám musí dokonale ladiť.

23. LEMOVKY
Z tenkých lát si napílime lemovky. Vytvoria nám dekoračný prvok, do ktorého budeme osádzať netradičnú pracovnú dosku stolíka.

24. LEPENIE II
Lemovky budú na pohľadovej ploche, preto si na ich upevňovaní a tesnosti spojov dáme záležať. Lepidlo zabráni pohybu pri zmene vlhkosti.

25. OTVOR
V stredovej časti si Forstnerovým vrtákom vytvoríme manipulačný otvor. Pre dobrú dostupnosť by mal mať priemer aspoň 35 mm.

26. NOSIČ
Zo sololitu si vytvoríme nosič na výzdobu pracovnej dosky. Nie je nutné, aby bol z jedného kusa, zameriame ho s vôľou na 0,5 mm. foto: Milan Gigel

27. ROZKRESLENIE
Na sololite si rozkreslíme vzor, ktorým ho budeme vykladať. My volíme geometrickú podlahársku grafiku zostavenú zo série rovnobežníkov.

28. DIELCE
Z tvrdého dreva si narežeme dielce na dekoratívny obklad. Ak vrchné hrany zaoblíme, drobné nepresnosti sa v štruktúre ľahko skryjú.

29. KOCKA
Pri lepení opakujúceho sa vzoru začneme jeho prvou zostavou. Ak má drevo farebné variácie, volíme ich tak, aby vzor dobre vynikol.

30. LEPENIE III
Lepidlo nanášame celoplošne, volíme podlahársku disperziu. Na rozdiel od lepidla na drevo, nevyžaduje stužovanie zvierkami a prítlak.

31. OPAKOVANIE
Celé čiastky vzoru lepíme bok po boku. Sledujeme pri tom pomocné línie, ktoré sme si zakreslili pri rozvrhnutí celého vzoru.

32. DOREZY
Dielce na okrajové časti nahrubo delíme. Tým dosiahneme úsporu materiálu a zabránime preklápaniu dielikov von z podkladu.

33. OPÍLENIE
Keď lepidlo vyzrie, celú mozaiku opílime na rovnaký formát, ako má podkladový sololit. Vnútorné rohy budeme musieť dorezať ručne.

34. KORUNKA
Na stolíku pomocou reliéfnych líšt vytvoríme korunku. Keďže spoj bude stále na očiach, celoplošne ich podlepíme a uťahujeme zvierkami.

35. PÄTIČKA
Ozdobné lištovanie patrí aj na spodnú časť. Použijeme symetrický profil lišty, pretože po osadení nôh sa stane deliacim prvkom.

36. ZAKRESLENIE
Prierezy nôh si zakreslíme priamo na rubovú stranu stola. Nie je výnimočné, ak zistíme rozmerové variácie, ale aj chybné zauhlenie.

37. PRIEČKY
Priečky zarezávame na mieru jednu za druhou, riadime sa pri tom nákresmi na spodnom paneli. Nezabudneme na ich značenie, aby sa nepomiešali.

38. OBLÚKY
Na odľahčenie vzhľadu vyrežeme do priečok oblúky. Do priamočiarej píly osadíme tenký pílový list so symetrickým zubom.

39. BRÚSENIE
Oblúky riadne zabrúsime a vyhladíme. Nastrapkané vlákna by nám pri povrchovej úprave robili nepríjemnosti. Vretenová brúska to zvláda s nadhľadom. foto: Milan Gigel

40. VŔTANIE
Zanorené skrutkové spoje budú dostatočne pevné, hoci pri dlhých 70-centimetrových nohách budú priečky veľmi zaťažené.

41. ZOSTAVY
Rohové zostavy spájame ako prvé. Mnohé prvky sú príliš krátke na to, aby po priložení k ďalším dielcom zostali dostupné na montáž.

42. ZVIERKY
Rám montujeme s 2-centimetrovým odskokom. Pri lícovaní s nohami si pomôžeme vymedzujúcimi podložkami, ktoré vkladáme medzi čeľuste.

43. KOTVENIE
Skompletizovaný rám musíme kotviť i k stolu. Dáme si pozor na to, aby boli nohy a rohové stĺpiky stola v bezchybnom zákryte.

44. SKÚŠKA
Stolík obrátime a vyskúšame si pevnosť osadenia nôh. Ak je to potrebné, skrutkové spoje pridáme i do stĺpikov, ktoré tvoria ich vrchnú časť.

45. RÁMIKY
Ku každej zásuvke si z reliéfnych líšt sekundovým lepidlom zlepíme rámiky. Musia byť o milimeter kratšie a užšie, ako je čelo zásuvky samotné.

46. TAPETA
Na čielka zásuviek lepíme s presahom tapety. Po zavädnutí lepidla ich orežeme ostrým nožom a hrany zabrúsime dohladka. foto: Milan Gigel

47. ROZMERANIE
Rozmeriame si body na kotvenie úchytiek. Ak im chýba spodná krycia časť, tapetu si prelepíme páskou, aby sa nám na vrtáku nestrapkala.

48. KOVANIE
Úchytky namontujeme do otvorov. Dávame pri tom pozor, aby sme nadmerným utiahnutím neprerezali alebo nepoškodili podkladovú tapetu.

49. TMELENIE
Celú stolíkovú zostavu vytmelíme. Veľkú pozornosť venujeme vrchnej zostave líšt a lemoviek, pri ktorých vidno „nadpojovacie“ škáry.

50. PRIMER
Póry dreva naplníme základným náterom. Ak sa nám po natretí bude ukazovať štruktúra dreva, pomôžeme si jemným prebrúsením.

51. NÁTER
Kryciu farbu nanášame štetcom. Množstvo reliéfov, zaoblení a zauhlení vyžaduje pri vedení skúsenú ruku a náležitú trpezlivosť.

52. LIŠTY
Na čelá zásuviek upevníme teraz už namaľované reliéfne lišty. Vyhneme sa lepidlu, použijeme iba ihlovačku s 12-milimetrovými ihlami.

53. LAKOVANIE
Mozaikovú pracovnú dosku ošetríme lakom. V matnom vyhotovení nám zachová charakter dreva bez toho, aby sa vytratila jeho štruktúra.

54. OSADENIE
Panel vsadíme do stolíka. Môžeme sa rozhodnúť, či ho napevno vlepíme, alebo iba ponecháme tesne zasunutý vo vonkajšej lemovke.

55. ZÁSUVKY
Vodiace lišty zásuviek navoskujeme, po zaschnutí preleštíme bavlnenou handričkou alebo kefkou a zasunieme do rámu stolíka.

HOTOVO

VEĽKOSTI A ROZMERY STOLÍKA

ROZMERANIE
Úlohou konzolového stolíka je zapadnúť do chodby bez toho, aby narušil jej priechodnosť a spravil ju stiesnenou. Aj kvôli tomu má útly dizajn a vyhotovenie, ktoré ukrýva hmotu za jemné reliéfy a duté priestory. Preto je viac ako pravdepodobné, že ak sa pustíte do jeho výroby, budete sa držať svojich vlastných mier, ktoré vyplývajú z dispozície miestnosti.

VÝŠKA
Je netypická a na rozdiel od ostatných stolov, ktoré držia pracovnú dosku vo výške 74 až 76 cm, sa šplhá nad hranicu 90 cm. Očakáva sa, že pracovnú plochu stola budete používať v stoji, nie v sede. Preto sme našu konštrukciu prispôsobili tak, aby fungovala so sériovo vyrábanými nohami pre tradičné stolíky.

HĹBKA
Nepatrne prekračuje hranicu 25 cm. Stolík však potrebuje stabilitu, aby sa na vysokých nohách nemohol prevrátiť. Kým zo zadnej strany tomu bráni stena, na čele je výklenok v stredovej časti. Aj slabých 10 cm stačí na to, aby bolo pri naklonení ťažisko vždy v zadnej časti stola. Tento typický tvar umožňuje používanie zásuviek bez toho, aby ste nadobudli nepríjemný pocit z nakláňania.

ŠÍRKA
Niektoré konzolové stolíky sú široké 100 cm, iné sa môžu priblížiť až k hranici 2,5 m. Využívajú voľný nástenný priestor a zvyčajne sa nesú od zárubne k rohu miestnosti alebo sú umiestnené medzi dvojicou dverných otvorov. Ak si budete zameriavať svoj vlastný pôdorys, nezabudnite na to, že ozdobné lemovania vám vo finále pridajú 2 – 3 cm. Odčítajte ich, aby ste sa na miesto vmestili.

ODSTUP
Je praktické, ak pracovná doska prilieha k stene. Ak je podlaha miestnosti lemovaná lištami, myslite na to, že môže prísť do konfliktu so zadnými nohami. Rozpočítajte ich umiestnenie tak, aby mali od lišty potrebný odstup.

AKO SPÁJAŤ DIELCE?

SPOJE
Tento projekt pre stiesnený formát a tenké materiály používa spoje s kompromismi a kombinuje viacero techník spájania. Často chýba možnosť stužovania zvierkami alebo pre skrutkový spoj nemožno dostať skrutkovač na miesto, kde by sa žiadal. Preto je lepidlo nosným spojovacím prvkom, na ktorý je kladená najväčšia váha.

MONTÁŽ NASUCHO
Pri skladaní zostáv si treba každú časť prejsť najprv nasucho. Rýchlo prídete na to, ktoré zostavy treba skompletizovať prvé, aby ste sa do nich dostali. Hoci sme sa snažili načrtnúť všetko v pracovnom postupe, predsa len mohli ujsť detaily, ktoré by vás mohli nepripravených trochu zaskočiť.

ZANORENÉ SKRUTKOVÉ SPOJE
Na lepidlovom lôžku sa kĺžu, takže sa nám osvedčilo využívať podobnú taktiku ako pri lepení v zvierkach. Ak do lôžka nasypete trochu kuchynskej soli, okamžite sa môžete pustiť do skrutkovania bez obáv z pokĺznutia. Kryštalická soľ funguje podobne ako piesok, po chvíli sa v lepidle rozpustí a zmizne. Zdĺhavejšou, avšak rovnako spoľahlivou taktikou je nechať lepidlo chvíľu zavädnúť. Keď sa vytvoria prvé väzby, spoj sa už šmýkať nebude.

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA
Je veľkým pomocníkom pri malých spojoch. Ak ju doposiaľ vo svojej dielni nemáte, mali by ste sa rozhliadnuť po novej príležitosti. Najlacnejšie modely nestoja viac ako 30 €, investíciou je iba kúpa kompresora a spojovacích hadíc. Spotrebný materiál je lacný a dlho potrvá, kým každé balenie s tisíckami klincov miniete.

NÁKLADNEJŠIA JE IHLOVAČKA
Je síce drahšia, ale jej prednosťou je, že používa tenučké ihličky bez hlavičiek, ktoré v materiáli za sebou nezanechávajú priehlbinu ani polámané vlákna. Neexistuje žiadna ručná technika, ktorá by ihlovačku dokázala nahradiť. Stopa, ktorá po spoji zostáva, má priemer iba 0,6 mm, takže vyzerá ako bodka nakreslená ceruzkou.

NÁBYTOK MOŽNO OTAPETOVAŤ

TAPETA
Tapeta je atraktívnym materiálom, vďaka ktorému je možné na drevenom povrchu vytvoriť vzhľad, ktorý bez zručnosti a talentu nemožno napodobiť štetcom a farbami. I to je dôvod, prečo sme sa rozhodli použiť ju na čelá zásuviek. V špecializovaných predajniach nájdete vo výpredajoch kotúče starších zásob a prebytkov, ktorých je príliš málo na to, aby ste ich použili na stenu. Na nábytkárske projekty sú však výborné.

PLSTENÉ (TZV. VLIESOVÉ)
Najpraktickejšie sú vliesové tapety. Ich prednosťou je, že sa pri pôsobení vody a lepidla nerozťahujú. V akom formáte ich na podklad nalepíte, taký si zachovajú bez vlnenia, rozťahovania a zmršťovania. Poradíte si s nimi aj bez prechádzajúcich skúseností, vďaka hrubšiemu materiálu nevyžadujú pri zaobchádzaní jemnocit.

S DEKORAČNOU FÓLIOU
Na nábytky sa najviac hodia tapety, ktoré sú na lícovej strane potiahnuté dekoračnou fóliou. Tá umožní pohodovú údržbu a umývanie. Nie je nezvyčajné, ak výrobca vytvorí atraktívny povrch trblietkami, alebo dokonca jemným vláknom, ktoré imituje plyš. Dôležité je, aby tapeta odolávala oderu, obzvlášť v prípade, ak je v tesnom susedstve s úchytkami. Tie možno cielene voliť tak, aby mala ruka vždy odstup od jemného povrchu.

VHODNÉ LEPIDLO
Kým tapetárske lepidlá slúžia na lepenie tapiet na stenu, pri nábytkárskych projektoch sa spoliehajte radšej na disperzie. Výborná je tradičná BD-20 od Duvilaxu, použiť môžete všetky drevárske lepidlá. Ak pri renovačnom projekte lepíte tapetu na už lakovaný alebo maľovaný povrch, zvoľte podlahársku disperziu, ako je napríklad Duvilax L-58. Všetky tieto lepidlá možno za čerstva zmyť z tapety vodou, ak sa vám ju podarí nešikovnosťou znečistiť.

VÝBER VZORU
Záleží iba na samotnom vzore, či je nutné tapetu na dielcoch nadkladať tak, aby vzor pokračoval, alebo nie. Kým pri niektorých vzoroch musíte s precíznosťou prenášať obraz cez deliace priečky, rámy a časti korpusu, inde môžete pracovať s odrezkami bez obmedzení. Dôležité je iba dodržať orientáciu vzoru.

DEKORATÍVNA PRACOVNÁ DOSKA

MOZAIKA
Pri štíhlom vyhotovení konzolového stolíka je jeho pohľadovou dominantou pracovná doska. Pri malej ploche nie je neprimeranou námahou pustiť sa do zostavovania mozaiky, ktorá oživí jeho vzhľad. Čím drobnejšie segmenty na mozaiku použijete, tým pútavejšie bude vyzerať. Na úzku plochu sa najviac hodia geometrické vzory, inšpirovať sa však môžete kdekoľvek.

PRAVIDELNÝ VZOR
Tradičná „kocka“ pozostáva z rovnobežníkov, ktoré majú bočné strany nachýlené pod 60-stupňovým uhlom. Aby ich bolo možné zapojiť do plynulého vzoru, potrebné je dodržať jediné pravidlo. Základňa musí mať v porovnaní s bočnou stranou dvojnásobnú dĺžku. Dielce sa ukladajú v pároch vždy tak, aby susediaca dvojica bola vždy otočená kolmo na vedľajšie.

PRVKY MOZAIKY
Vyrobíte ich z líšt vopred narezaných na pokosovej píle pomocou dĺžkového dorazu. Hoci sa zdá, že rezanie je zdĺhavé, pravda je, že rýchlo napílite materiál na väčšiu plochu. Absolútna uhlová presnosť je nedosiahnuteľná. Drobná vôľa vo vedení píly môže spôsobiť odlišnú odchýlku na každom kuse. Preto je vhodné na pohľadovej strane hrany zaobliť, aby sa odchýlky dali pri ukladaní ukryť.

POSTUP LEPENIA
Najlepšia taktika je lepiť jednu kockovú zostavu za druhou a všetky chybičky rozptýliť rovnomerne v jej vnútri. Tak bude každá kocka geometricky bezchybná a drobné vlasové škáry sa nebudú po opakovaniach naťahovať do veľkých, už neopraviteľných odchýlok. Ak vám chýba cit a zmysel pre správne uloženie, zostavy si môžete vopred nalepiť na stavebnú mriežku v šablónovom rámiku a až následne lepiť na podklad. Nám stačilo držať sa referenčných línií na sololite.

VOĽBA LEPIDLA
Musí sa odvíjať od toho, akú drevinu použijete. My sme pri dube použili podlahovú disperziu, pretože sme si vopred vyskúšali, že jednostranne navlhčené drevo sa po desiatkach minút neprehne. Ak si vyberiete smrek, použiť možno iba rozpúšťadlové alebo kyano-akrylátové lepidlá. Pri 5 – 8 mm hrúbky sa každý dielik po navlhčení lepidlom prehne.

ZHOTOVENIE NÔH STOLÍKA

STOLOVÉ NOHY
Predávajú sa v súpravách po štyri kusy, takže ak sa pustíte do výroby tohto stolíka, budete si musieť kúpiť dve súpravy. Zvyšné dve nohy vám zostanú na ďalšie projekty. Najčastejšie ich možno upotrebiť ako čelnú reliéfnu ozdobu, ak sa vám ich na stolovej píle podarí pozdĺžnym rezom rozpíliť na rovnaké ploché polovičky.

SÚSTRUŽENÉ STOLOVÉ NOHY
Zvyčajne ide o stolársky polotovar, ktorý si bude pri osádzaní žiadať ešte drobné dokončovacie práce. Hneď na začiatku by ste si mali všimnúť, že nie všetky nohy majú rovnakú dĺžku. Ak na zakrátenie použijete pokosovú pílu s dĺžkovým dorazom, prepracujete sa k jednotnej miere. Nohy skracujte na strane stĺpika, nie je výnimočné, ak medzi kusmi nameriate i centimetrový rozdiel.

PRAVOUHLOSŤ A SYMETRIA
Ak boli nohy vyrábané zo surového reziva, hranatý stĺpik sa pri zosychaní zdeformoval. Znamená to, že sa už nemôžete spoliehať na jeho pravouhlosť.

KOREKCIA
Namiesto toho, aby ste sa pustili do prácneho opiľovania, je lepšie siahnuť po uholníku a nájsť na každej nohe tú hranu, ktorá sa k pravému uhlu najväčšmi približuje. Ak na záver spravíte drobný korekčný dobrus, k presnosti sa dopracujete.
Upravený uhol si na nohe vyznačte ceruzou. Na každej rohovej zostave bude smerovať von. Stále však budete čeliť situácii, pri ktorej stĺpiky nemajú symetrický prierez, takže pri výrobe spojovacieho rámu sa budete musieť spoľahnúť na obkresľovanie a presné zameriavanie.

NA PODLAHE
Hoci sú nohy z bukového dreva pevné, pri šikmom smere vlákien sa môže stať, že na najtenšom mieste sústruženia sú pri bočnom tlaku náchylné na zlomenie. Ak používate robotický vysávač, uistite sa, že všetky nohy sú zapreté do podlahy. Ak pre nerovnosť niekde chýba kontakt s podlahou, nohu podložkou predĺžte.

dobré rady

POLICA
Viaceré stolíky majú i spodnú policu, ktorá poslúži ako úložný priestor. Pekne to však vyzerá iba vtedy, ak nie je veľký farebný kontrast medzi podlahou a policou samotnou. Pri necitlivom osadení sa môže stať, že stolík bude vyzerať príliš masívne a objemne. Pomôže zrkadlo, ktoré možno osadiť na plochu celej police. K nemu však prislúcha párová zrkadlová plocha, ktorá patrí na spodnú stranu stolíka.

UMIESTNENIE STOLÍKA
Na základe neho vznikne štíhly manipulačný priestor, ktorý aj v útlej chodbe vytvorí zákutie na odkladanie vecí. Okolo konzolového stolíka sa točia všetky drobné úkony, ktoré sa zaobídu bez plánovania a znesú i drobnú dávku roztržitosti.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje