vegetačný ochranný systém

Aktuality
Vegetačné oporné múry

VOM - je vrecový vegetačný ochranný systém, ktorý používa celosvetovo uznávané princípy mechanicky stabilizovanej pôdy, takže sa dá naň spoľahnúť, ako na bežné masívne oporné múry z betónu alebo kameňa, aj keď je to mäkký materiál.