obojstranné kľúče

Rekonštrukcia bytu
Ako správne zabezpečiť vstupné dvere?

Pri výbere vstupných dverí by ste nemali zabúdať na ich zabezpečenie proti vlámaniu vhodnými dverovými zámkami s rozličnými bezpečnostnými a uzamykacími prvkami v kombinácii s cylindrickými vložkami s ochranou proti tzv. bumpingu, odvŕtaniu alebo vytrhnutiu.