Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 13 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Spílené konce krokiev sú rovnobežné s múrom a zospodu vodorovné, prichystané na tzv. koníky (trámiky na podbitie strechy).

Spílené konce krokiev sú rovnobežné s múrom a zospodu vodorovné, prichystané na tzv. koníky (trámiky na podbitie strechy).