Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 14 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Preplátovanie reťazovou pílou. Krokvy sme ukladali s rozstupom 80 – 90 cm najprv na jednom krídle strechy, potom na druhom.

Preplátovanie reťazovou pílou. Krokvy sme ukladali s rozstupom 80 – 90 cm najprv na jednom krídle strechy, potom na druhom.