Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 12 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Na najmenšej streche sme vztýčili zvislý hranol a priskrutkovali sme naň prvé dve krokvy pod uhlom 36°. Vypíli sme šablóny.

Na najmenšej streche sme vztýčili zvislý hranol a priskrutkovali sme naň prvé dve krokvy pod uhlom 36°. Vypíli sme šablóny.