Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 11 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Vodorovné „steny“ sme podopreli hranolmi. Napílili sme krokvy. Dvojice krokiev sme pospájali pri hrebeni závitovou tyčou.

Vodorovné „steny“ sme podopreli hranolmi. Napílili sme krokvy. Dvojice krokiev sme pospájali pri hrebeni závitovou tyčou.