Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 3 / 11
Zdroj: Xella

Zhutnenie betónu. Uloženú betónovú zmes priebežne zhutňujte, napr. pomocou murárskej lyžice.

Zhutnenie betónu. Uloženú betónovú zmes priebežne zhutňujte, napr. pomocou murárskej lyžice.