Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 4 / 11
Zdroj: Xella

Tepelná izolácia. Z vonkajšej strany do voľného priestoru v jadre U-profilu vložte tepelnú izoláciu s požadovanou hrúbkou, najviac však 60 mm.

Tepelná izolácia. Z vonkajšej strany do voľného priestoru v jadre U-profilu vložte tepelnú izoláciu s požadovanou hrúbkou, najviac však 60 mm.