Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 2 / 11
Zdroj: Xella

Uloženie betónu. Pred betonážou pripraveného jadra vnútro U-profilov zvlhčite vodou. Potom jadro prekladu zabetónujte. Betón ukladajte po menších úsekoch. Použite betón minimálne triedy C 16/20.

Uloženie betónu. Pred betonážou pripraveného jadra vnútro U-profilov zvlhčite vodou. Potom jadro prekladu zabetónujte. Betón ukladajte po menších úsekoch. Použite betón minimálne triedy C 16/20.