Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 5 / 11
Zdroj: Xella

Druhý preklad. Ďalší U-profil uložte na doraz k prvému. Pritom dbajte na rovnosť a presnosť uloženia prekladov. Prípadné nerovnosti a nepresnosti po položení upravte poklepaním gumeným kladivom. Korekcia usadenia je možná približne do 5 minút po nanesení malty.

Druhý preklad. Ďalší U-profil uložte na doraz k prvému. Pritom dbajte na rovnosť a presnosť uloženia prekladov. Prípadné nerovnosti a nepresnosti po položení upravte poklepaním gumeným kladivom. Korekcia usadenia je možná približne do 5 minút po nanesení malty.