Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 6 / 11
Zdroj: Xella

Vloženie armokoša. Po osadení všetkých U-profilov na celú dĺžku budúceho prekladu do vzniknutého priestoru v tvare písmena U, tzv. jadra, uložte pripravenú výstuž – armokôš. Polohu výstuže zafixujte, aby sa zabezpečilo potrebné krytie výstuže betónom.

Vloženie armokoša. Po osadení všetkých U-profilov na celú dĺžku budúceho prekladu do vzniknutého priestoru v tvare písmena U, tzv. jadra, uložte pripravenú výstuž – armokôš. Polohu výstuže zafixujte, aby sa zabezpečilo potrebné krytie výstuže betónom.