Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 7 / 11
Zdroj: Xella

Uloženie prekladu. Preklad – U-profil uložte do naneseného maltového lôžka na obvodovej stene. Minimálna dĺžka uloženia U-profilu na obvodové murivo je 250 mm.

Uloženie prekladu. Preklad – U-profil uložte do naneseného maltového lôžka na obvodovej stene. Minimálna dĺžka uloženia U-profilu na obvodové murivo je 250 mm.