Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 8 / 11
Zdroj: Xella

Malta na čelnú plochu. Na celú čelnú plochu uloženého U-profilu zubovou murárskou lyžicou naneste tenkovrstvovú maltu. Vzájomným zlepením U-profilov zlepšíte ich celistvosť.

Malta na čelnú plochu. Na celú čelnú plochu uloženého U-profilu zubovou murárskou lyžicou naneste tenkovrstvovú maltu. Vzájomným zlepením U-profilov zlepšíte ich celistvosť.